Zespołowa Diagnoza Stylów Myślenia i Działania FRIS®

Dział ds. Szkoleń serdecznie zaprasza pracowników PW do udziału w szkoleniu: Zespołowa Diagnoza Stylów Myślenia i Działania FRIS®  prowadzonym przez zespół trenerski Biura Karier.

TrenerAneta Dreksler, certyfikowany coach i trener

oraz Ewa Kluczek Woźniak, psycholog

Efektywna komunikacja międzyludzka to jeden z najważniejszych czynników determinujących sukces zespołu.

Cele: 

 • Zwiększenie świadomości i zrozumienie naturalnie występujących różnic
  w sposobach myślenia i działania członków zespołu.
 • Poznanie swoich silnych i słabych stron oraz innych stylów myślenia.
 • Poznanie typowych wzorców komunikacyjnych charakterystycznych dla poszczególnych stylów myślenia.
 • Pogłębienie umiejętności skutecznej komunikacji z innymi członkami zespołu.
 • Integracja członków zespołu.

Grupa docelowa:

Szkolenie dla zespołu pracowników Politechniki Warszawskiej.

*możliwe do realizacji po zakupieniu tokenów dla każdego uczestnika przez zgłaszający się zespół na szkolenie

O szkoleniu:

Szkolenie jest praktycznym warsztatem na którym zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Czym jest Styl Myślenia i Styl Działania FRIS®?
 • Co mówi psychologia różnic poznawczych o Stylach Myślenia?
 • Czym są perspektywy poznawcze?
 • Omówienie wyników badania
 • Zestawienie wyników zespołowych
 • Zespół w procesie FRIS®, czyli jakie zasoby związane ze Stylem Myślenia i Działania ma zespół
 • Komunikacja z innymi Stylami myślenia – wskazówki

Terminy:

 • ustalone zostaną w uzgodnieniu z jednostką zamawiającą,
 • czas trwania 8 godzin po 45 min.

Koszt warsztatu:

zależy od wielkości zespołu

Cena obejmuje:

 • raport indywidualny FRIS®    
 • raport zespołowy                       
 • czas pracy trenera w trakcie warsztatu

KONTAKT 

Na pytania dotyczące organizacji warsztatów odpowie:

Dział ds. Szkoleń 

Agnieszka Niczewska, nr tel. 22 234 57 91

email: szkolenia.DSK@pw.edu.pl