szkolenie online: Komercjalizacja badań naukowych na uczelni w ośrodkach badawczych w odniesieniu do Ustawy 2.0 [NERW PW]

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie

realizowane w zmienionej ze stacjonarnej na zdalną formie

nt. „Komercjalizacja badań naukowych na uczelni w ośrodkach badawczych w odniesieniu do Ustawy 2.0 ”

organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW, które poprowadzi p. Grzegorz Kierner  z Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

Szkolenie odbędzie się  w dwóch terminach: 19-20 listopada oraz 26-27 listopada 2020 r., w godzinach: 9:00-12:30, na platformie ClickMeeting. 

Link do zajęć, każdy uczestnik szkolenia otrzyma w dniu poprzedzającym zajęcia na służbowy adres mailowy.

Wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego przez uczestników szkolenia:

  • stabilne łącze internetowe,
  • komputer lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji z dostępem do najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Yandex lub Opera 

Harmonogram szkolenia 

Rekrutacja odbywa się wyłącznie poprzez załączony formularz zgłoszeniowy:

L.p. Data szkolenia Czas trwania rekrutacji Kwestionariusz
1 19-20 listopada 2020 do 6 listopada 2020 Link do ankiety
2 26-27 listopada 2020 do 13 listopada 2020 Link do ankiety

REGULAMIN REKRUTACJI

Każdy z kandydatów zostanie poinformowany indywidualnie o wynikach rekrutacji. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zobligowane są do dostarczenia oświadczenia uczestnika projektu: Oświadczenie i dane uczestnika 

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy dostarczyć  najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia do Działu ds. Szkoleń PW
Niedostarczenie oświadczenia oznacza rezygnację z udziału w szkoleniu. 
Wówczas na szkolenie zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
mail: Szkolenia.DSK@pw.edu.pl
tel.: 22 234 59 57

Realizacja szkolenia podlega zadaniu 48 „Kompetentny Lider” w projekcie  „NERW PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i kierowane jest do kadry zarządczej Politechniki Warszawskiej zgodnie z § 3 pkt. 4 regulaminu rekrutacji.