O nas

Nasz zespół zajmuje się planowaniem, przygotowywaniem i organizacją szkoleń dla pracowników Politechniki Warszawskiej.

W naszej ofercie znajdują się szkolenia cykliczne, tj. szkolenia z zakresu BHP czy ochrony danych osobowych oraz szkolenia bieżące organizowane na podstawie badania potrzeb szkoleniowych jak również szkolenia przygotowywane bezpośrednio na zapotrzebowanie konkretnej jednostki organizacyjnej.

Oprócz szkoleń dla pracowników PW, organizujemy szkolenia zamawiane, dopasowane do potrzeb instytucji zewnętrznych, które prowadzą specjaliści z naszej uczelni.

W majowym Biuletynie PW, został opublikowany artykuł o naszym dziale: 
https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Odpowiedzialna-uczelnia/Z-zycia-spolecznosci-PW/Recepta-na-zawodowe-spelnienie-wedlug-Dzialu-ds.-Szkolen-PW

W 2016 roku Dział ds. Szkoleń zorganizował łącznie 112 szkoleń dla 1942 pracowników PW.

  • Odbyło się 25 szkoleń z zakresu BHP, 6 z zakresu pierwszej pomocy i 10 z ochrony danych osobowych.
  • Nowością w ofercie DSK były szkolenia z tzw. umiejętności miękkich (komunikacja interpersonalna, organizacja czasu i pracy, rozwiązywanie konfliktów, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, asertywność, profilaktyka stresu i wypalenia, integracja zespołu), których odbyło się 13 oraz coaching indywidualny, z którego skorzystały 23 osoby.
  • Nasz Dział zorganizował też 35 szkoleń spoza oferty stałej, w których uczestniczyło 890 osób. Tematem były m.in.: zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom, zasady tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń socjalnych, nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego i wydawanie decyzji administracyjnych, budżetowanie i zarządzanie kosztami, zmiany w umowach cywilno-prawnych, programy pakietu MS Office, instrukcja kancelaryjna, samoocena kontroli zarządczej w Politechnice Warszawskiej.

Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia z zakresu MS Office i zmian w umowach cywilno-prawnych.

Większość szkoleń organizowanych przez nas w ubiegłym roku została oceniona bardzo pozytywnie. Średnia ocen w skali od 1 do 5, wahała się od 3,16 do 4,84.

Zapraszamy do współpracy!

Pobierz plik (pdf, 485,63 kB)

Skład zespołu:

Elżbieta Cwalina - kierownik DSK
Kieruje działem, koordynuje nasze prace, rozwiązuje problemy.

 

Anna Abramczyk - specjalista ds. szkoleń
Organizuje szkolenia niecykliczne.

 

Magdalena Mórawska - specjalista ds. szkoleń(1/2 etatu)
Odpowiada za organizację szkoleń cyklicznych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych.