Program Rozwoju Pracowników

 

                                                                                                                     

W ramach projektu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza Dział ds. Szkoleń PW bierze udział w realizacji 2 działań skierowanych do pracowników PW:

Działanie D21 "Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju talentów"

Działanie D24 "Organizacja szkoleń z zakresu zarządzania, zwiększające kompetencje menadżerskie kadry zarządzającej"

 

-