Szkolenie: Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie 

„Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów”

Termin: 22.03.2024 r.  w godzinach 9:00-15:30

Miejsce szkolenia: ul. Rektorska 4, sala 4.07 (piętro IV)

Agenda (.pdf, 150,42 kB)

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z poniższymi zagadnieniami:

 • zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych
 • zmiany w pozostałych aktach prawnych
 • pojęcie rodziny studenta
 • samodzielność finansowa studenta
 • dochód i jego przeliczenia
 • gospodarstwo rolne - przeliczanie dochodu
 • dokumentowanie alimentów
 • stypendium dla osób niepełnoprawnych
 • stypendium rektora warunki ustawowe a kryteria uczelniane
 • wsparcie dla studentów zagranicznych
 • doktoranci a pomoc materialna
 • aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest dedykowane wydziałowym komisjom stypendialnym oraz pracownikom dziekanatów zajmujących się rozpatrywaniem wniosków.

Link do rejestracji dla pracowników

Link do rejestracji dla studentów/doktorantów

KONTAKT 

Na pytania dotyczące organizacji szkolenia odpowie:

Dział ds. Szkoleń 

Krystyna Rajkowska, nr tel. 22 234 57 90

email: szkolenia.DSK@pw.edu.pl