Rejestr szkoleń dla AC

Uprzejmie informujemy, iż dla jednostek należących do Administracji Centralnej został wydzielony centralny budżet szkoleniowy, który łączy indywidualne zapotrzebowania na szkolenia zgłoszone przez pracowników Państwa jednostek z ofertą Działu ds. Szkoleń.

Dysponentem budżetu jest Kanclerz PW, nadzór nad jego realizacją sprawuje Dział ds. Szkoleń.

Zakres budżetu szkoleniowego AC obejmuje:

  1. szkolenia wewnętrzne realizowane przez podmioty zewnętrzne jak i trenerów wewnętrznych
  2. szkolenia zewnętrzne
  3. usługi cateringowe na szkolenia wewnętrzne
  4. materiały szkoleniowe
  5. koszty wynajęcia sal szkoleniowych

Budżet szkoleniowy AC nie obejmuje opłat  konferencyjnych krajowych i zagranicznych.

Jednocześnie uprzejmie proszę o bieżące zgłaszanie do Działu ds. Szkoleń, za pomocą udostępnionego formularza, uczestnictwa w zakresie szkoleń, których nie organizuje DSK. Jedynie po takim zgłoszeniu uzyskają Państwo potwierdzenie finasowania przez pełnomocnika Kwestora AC. Dalsza procedura jest zgodna ze wcześniej przyjętymi zasadami w Państwa jednostce.

Link do formularza -> Zgłoś szkolenie

W związku z utworzeniem centralnego budżetu jednostki nie będą ponosić wydatków na szkolenia ze swoich kosztów.