Rejestr szkoleń dla AC

Uprzejmie informujemy, iż dla jednostek należących do Administracji Centralnej został wydzielony centralny budżet szkoleniowy, który łączy zapotrzebowania na szkolenia zgłoszone przez pracowników Państwa jednostek do planów branżowych.

Dysponentem budżetu jest Kanclerz PW, nadzór nad jego realizacją sprawuje Dział ds. Szkoleń.

Zakres budżetu szkoleniowego AC obejmuje:

  1. szkolenia wewnętrzne realizowane przez podmioty zewnętrzne jak i trenerów wewnętrznych
  2. szkolenia zewnętrzne
  3. usługi cateringowe na szkolenia wewnętrzne
  4. materiały szkoleniowe
  5. koszty wynajęcia sal szkoleniowych

Budżet szkoleniowy AC nie obejmuje opłat  konferencyjnych krajowych i zagranicznych.

Jednocześnie uprzejmie proszę o bieżące zgłaszanie do Działu ds. Szkoleń, za pomocą udostępnionego formularza, uczestnictwa w zakresie szkoleń, których nie organizuje DSK. Jedynie po takim zgłoszeniu uzyskają Państwo potwierdzenie finasowania przez pełnomocnika Kwestora AC. Dalsza procedura jest zgodna ze wcześniej przyjętymi zasadami w Państwa jednostce.

Link do formularza -> Zgłoś szkolenie

W związku z utworzeniem centralnego budżetu jednostki nie będą ponosić wydatków na szkolenia ze swoich kosztów.