Szkolenia BHP

Szkolenia BHP i PPOŻ oraz PPP

Zaległe szkolenia BHP

Z dniem 1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r.) i w związku z tym zaległe szkolenia okresowe w dziedzinie bhp powinny się odbyć do 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego, czyli do 27 grudnia 2023 r., zgodnie ze znowelizowanym ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, art. 12e ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095).
Proces kierowania oraz przeprowadzania szkoleń okresowych w formie samokształcenia, obecnie odbywa się wyłącznie przez specjalną aplikację w Portalu Pracowniczym PW.

Szkolenie BHP dostępne w SAP HR

Szkolenia okresowe z zakresu BHP i ochrony Ppoż. w formie samokształcenia kierowanego zaczynają funkcjonować w Portalu Pracowniczym PW. Skierowanie pracownika na tę formę szkolenia odbywać się będzie z poziomu aplikacji „Pulpit Kierownika” a samo szkolenie i test do rozwiązania będą dostępne na „Pulpicie pracownika” skierowanego na szkolenie.

Dotychczasowa forma odbywania szkoleń w formie samokształcenia przestaje obowiązywać z wyłączeniem szkoleń w jęz. angielskim (materiały w trakcie tłumaczenia) oraz dla doktorantów. Bez zmian pozostaje sposób zgłaszania uczestników na szkolenia w formie stacjonarnej.

Szkolenia dla PRACOWNIKÓW PW - okresowe BHP i PPOŻ w semestrze ZIMOWYM 2023/2024

Dział ds. Szkoleń wraz z Inspektoratem BHP i Inspektoratem Ochrony Przeciwpożarowej, przygotował dla Państwa ofertę szkoleń z zakresu BHP i Ppoż.

Więcej informacji

Szkolenia dla STUDENTÓW PW -wstępne BHP i PPOŻ w semestrze ZIMOWYM 2023/2024

Dział ds. Szkoleń wraz z Inspektoratem BHP przygotował ofertę szkoleń wstępnych dla studentów pierwszego semestru z zakresu BHP.

Więcej informacji

Szkolenia dla PRACOWNIKÓW PW z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (PPP)

Dział ds. Szkoleń wraz z Inspektoratem BHP przygotował dla Państwa ofertę szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Więcej informacji