Oferta szkoleń dla PRACOWNIKÓW PW z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (PPP) od października 2023 do lutego 2024 r.

Dział ds. Szkoleń wraz z Inspektoratem BHP przygotował dla Państwa ofertę szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Więcej informacji

Szkolenia będą prowadzone w formie stacjonarnej i kończyć się będą testem sprawdzającym nabytą wiedzę.

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się za pomocą formularza 

Do pobrania -> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (szkolenia realizowane do lutego 2024)

Do pobrania -> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (szkolenia realizowane od marca 2024)

KOSZT SZKOLEŃ Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ:

Wszystkie grupy pracownicze 45 zł/osobę

HARMONOGRAM SZKOLEŃ Z ZAKRESU UDZIELANIA PPP

Liczba osób mogących wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu na wybrany termin decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane, nie będą mogły zostać wpuszczone na zajęcia. Dodatkowo DSK zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanego szkolenia o czym poinformuje zakwalifikowane osoby niezwłocznie po otrzymaniu informacji, że szkolenie nie może dojść do skutku.

Lp. Termin szkolenia Czas szkolenia Miejsce szkolenia
1 14 lutego 2024 9:00-12:00

Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20, sala 342

2. 14 maja 2024
3. 17 września 2024

KONTAKT

W razie pytań lub w sprawie ustalenia dodatkowego terminu szkolenia, zapraszamy do kontaktu z pracownikami:

Inspektoratu BHP          tel. 22 234 6224

lub

Działu ds. Szkoleń - Anna Abramczyk, tel. 22 234 5957, email: anna.abramczyk@pw.edu.pl

Do pobrania

PISMO KANCLERZ PW