Szkolenie BHP dostępne w SAP HR

Szkolenia okresowe z zakresu BHP i ochrony Ppoż. w formie samokształcenia kierowanego zaczynają funkcjonować w Portalu Pracowniczym PW. Skierowanie pracownika na tę formę szkolenia odbywać się będzie z poziomu aplikacji „Pulpit Kierownika” a samo szkolenie i test do rozwiązania będą dostępne na „Pulpicie pracownika” skierowanego na szkolenie.

Dotychczasowa forma odbywania szkoleń w formie samokształcenia przestaje obowiązywać. Bez zmian pozostaje sposób zgłaszania uczestników na szkolenia w formie stacjonarnej.