Instrukcja kancelaryjna

Instrukcja kancelaryjna

27 lutego 2017 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące instrukcji kancelaryjnej, jednolitego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum szkoły i archiwum akt studenckich w kontekście Zarządzenia nr 53/2016 z dnia 17/10/2016 Rektora PW.

Spotkanie poprowadzi pani Katarzyna Piechowska z IV Oddziału Nadzoru Archiwalnego Archiwum Państwowego w Warszawie.

Zgłoszenia na bezpłatne spotkanie, które odbędzie się  w Pałacyku Rektorskim (ul. Koszykowa 80), należy przesyłać do Działu ds. Szkoleń - drogą mailową na adres a.abramczyk@ca.pw.edu.pl  - do 22 lutego 2017 r. podając wybrane godziny:

-       9:00- 11:30

lub

-       12:00-14:30.

Dodatkowe spotkanie odbędzie się 17 marca 2017 r. w godz. 10:00-12:30 w Pałacyku Rektorskim.

Przed przybyciem na spotkanie wskazane jest by uczestnicy zapoznali się z załącznikami do ww. Zarządzenia Rektora - https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2016/Zarzadzenie-Rektora-nr-53-2016-z-dnia-17-10-2016.

Dla tych osób, dla których taka forma uzupełnienia wiedzy w tym zakresie jest niewystarczająca Dział ds. Szkoleń zorganizuje całodzienne szkolenie z instrukcji kancelaryjnej w pierwszej połowie marca. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wstępne deklaracje.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pobrania

Pobierz plik (pdf, 306,22 kB)