Konsultacje MS Teams i warsztaty Moodle

Dział ds. Szkoleń uprzejmie informuje o organizowanych przez Centrum Informatyzacji PW oraz przez Ośrodek Kształcenia na Odległość:

    • Konsultacjach indywidualnych MS Teams – poziom podstawowy (CI PW)
    • Kursach szkoleniowych Moodle – wprowadzenie do pracy z platformą dydaktyczną (OKNO)