Oferta kursów języka angielskiego dla pracowników na rok 2023/2024

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na kursy języka angielskiego dla wszystkich pracowników Politechniki Warszawskiej.

Zajęcia są bezpłatne, finansowane z projektu IDUB, to doskonała okazja by rozwijać swoje umiejętności językowe. 

Kiedy: rozpoczęcie kursów planowane jest w październiku 2023 r.  

Miejsce zajęć: Gmach Główny PW 

Zespół trenerski:  lektorzy Studium Języków Obcych

ORGANIZACJA:

Czas trwania kursu: 2 semestry

Częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu (90 minut)

POZIOMY:

W ofercie znajdują się 30-godzinne kursy na różnych poziomach zaawansowania:

 Dzięki temu pracownicy będą mieli możliwość dołączenia do odpowiedniego poziomu, który najlepiej odpowiada ich obecnym umiejętnościom językowym.

GRUPY:

Liczba miejsc: do 16 osób w każdej grupie.

Dostosowanie do zainteresowania:  w przypadku dużego zainteresowania istnieje możliwość stworzenia dodatkowych grup.

Rezygnacje: w przypadku zbyt małej liczby kandydatów do danej grupy lub rezygnacji z uczestnictwa w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, grupa nie zostanie utworzona.

ZASADY REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA

  • zapoznanie się regulaminem kursów językowych,

regulamin kursów językowych

  • uzyskanie zgody przełożonej/przełożonego,
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego, (wybraniu odpowiedniego poziomu) na platformie MS Forms, 
  • rozwiązania testu diagnostycznego, który zostanie przesłany po zakończonej rekrutacji (weryfikacja wiedzy uczestników),
  • uczestnictwo na min. 80%  zajęć na podstawie list obecności

Link do rejestracji: https://forms.office.com/e/bQvYs89rjB

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 września 2023.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursu języka angielskiego dla portierów i pracowników recepcji.

KONTAKT 

Na pytania dotyczące organizacji kursów odpowie:

Dział ds. Szkoleń 

Bartosz Włodarski, nr tel. 22 234 59 57

email: szkolenia.DSK@pw.edu.pl