Akademia Zamówień Publicznych

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w Akademii Zamówień Publicznych, cyklu szkoleń skierowanych do wszystkich pracowników, którzy chcą poszerzyć wiedzę w zakresie zamówień publicznych.

Zajęcia odbędą się w trybie stacjonarnym w budynku przy ul. Rektorskiej 4.

Zespół trenerski: Dariusz Koba, Przemysław Kuderczak, Ewa WiktorowskaAdam Wiktorowski

Zapraszamy do udziału i rozwijania swoich umiejętności!

Udział  w Akademii to okazja do:

 • zdobycia najnowszej wiedzy opartej na praktycznych przykładach
 • uczestnictwa w różnorodnych wykładach, ćwiczeniach i dyskusjach
 • otrzymania profesjonalnych materiałów szkoleniowych
 • nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z uczestnikami z innych jednostek lub wydziałów

Oferta obejmuje cykl 11  szkoleń, które pomogą zarówno osobom początkującym, jak i doświadczonym, w lepszym zrozumieniu i efektywnym zarządzaniu zamówieniami publicznymi.

Tematy szkoleń:

 1. Zamówienia publiczne – zasady udzielenia zamówień
 2. Zamówienia do 130 000 zł 
 3. Przygotowanie postępowania (zamówienia do 130 000 zł i zgodne z ustawą PZP)
 4. Zasady formułowania warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu spełniania tych warunków
 5. Udzielanie zamówień w trybie podstawowym
 6. Udzielanie zamówień w trybie przetargu nieograniczonego
 7. Umowy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 8. Środki ochrony prawnej w nowej ustawie PZP
 9. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w ustawie
 10. Zamówienia publiczne w projektach dofinansowanych ze środków UE, OPZ, korekty finansowe, baza konkurencyjności, kontrola zamówień
 11. Zamówienia publiczne na usługi projektowe, nadzór inwestorski i roboty budowlane

Naszym celem jest wsparcie pracowników w pogłębieniu kompetencji niezbędnych do przygotowania i prowadzenia procesów w zakresie zamówień publicznych.

Dla uczestników zapisanych na szkolenia zostanie założona dedykowana grupa na MS Teams moderowana przez pracowników Działu ds. Szkoleń, gdzie będą mogli Państwo wymieniać się swoimi doświadczeniami i pytaniami w zakresie zaproponowanych szkoleń jak też zdobytą wiedzą, a także zadać pytanie, które zostanie przekazane trenerom przed szkoleniem. 

Zachęcamy do udziału w całym cyklu szkoleń!

Dla pracowników, którzy zadeklarują udział we wszystkich oferowanych szkoleniach w ramach Akademii Zamówień Publicznych przewidziane są dodatkowe korzyści, takie jak:

 • gwarancja miejsca na każdym szkoleniu
 • zdobycie kompleksowej wiedzy
 • zrozumienie różnych aspektów zamówień publicznych
 • nabycie praktycznych umiejętności
 • otrzymanie specjalnego certyfikatu ukończenia całego cyklu szkoleń w ramach Akademii Zamówień Publicznych

ZAPISZ SIĘ -> zaloguj się do Intranetu PW - zakładka Szkolenia i Rozwój/ Akademia Zamówień Publicznych

Zapisy na szkolenia rozpoczną się 20 listopada 2023 o godz.: 14:00.

W przypadku gdy liczba osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu  przewyższy dostępną liczbę miejsc, ostateczny wybór uczestników szkolenia zostanie dokonany poprzez ocenę zgłoszeń i dopasowanie do potrzeb, przy uwzględnieniu zakresu obowiązków.

Zaproszenie p. Kanclerz