Rekrutacja na drugą edycję szkolenia: Kultura komunikacji elektronicznej i zasady poprawnej polszczyzny \ NERW PW

Dział ds. Szkoleń PW zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnym szkoleniu mającym na celu podniesienie praktycznych umiejętności językowych, redakcyjnych, edytorskich związanych z komunikatywnym i efektywnym przygotowaniem dokumentów i tekstów. 

Zajęcia poprowadzi  dr Milena Hebal - Jezierska - językoznawczyni.

Wykonawca - firma WIK Consulting.

Korzyści dla uczestniczki/uczestnika:

zwiększenie kompetencji dotyczących przygotowania (poprawnych językowo i merytorycznie) pism, zawiadomień, decyzji, postanowień, korespondencji urzędowej czy innych aktów administracyjnych,

poznanie praktycznych sposobów zwiększenia czytelności i przejrzystości przygotowywanych komunikatów oraz pism urzędowych kierowanych do beneficjentów swoich działań.

Zapraszamy do rekrutacji!

Do pobrania ->  AGENDA SZKOLENIA

Zajęcia odbędą się w dniu: 9 czerwca 2022  (czwartek), w godzinach: 9:00-16:00 w sali 4.07

w Gmachu CZIiTT, przy ulicy Rektorskiej 4 w Warszawie.

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej-> tutaj link

Rekrutacja trwa do dnia 3 czerwca 2022 r. do godz. 10:00

W przypadku problemów z przesłaniem kwestionariusza, prosimy o otworzenie linku w przeglądarce w trybie "incognito".

UWAGA

Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji. Osoby, które otrzymają informację o zakwalifikowaniu na szkolenia, zobligowane będą do wypełnienia i złożenia przed ich rozpoczęciem OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU I DANYCH OSOBOWYCH-> wzór zakresu danych do przekazania dostępny jest tutaj.

Oświadczenie to składa się w wersji elektronicznej przez SAP Portal Pracowniczy dopiero po potwierdzeniu kwalifikacji na szkolenie. Niedostarczenie ww. oświadczenia oznaczać będzie rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Informacji udziela koordynatorka szkolenia Agnieszka Niczewska

Dział ds. Szkoleń PW

mail: Szkolenia.DSK@pw.edu.pl
tel.: 22 234 59 57

Szkolenie realizowane jest w ramach zadania 48 „Kompetentny Lider” w projekcie  „NERW PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i kierowane jest do kadry zarządczej Politechniki Warszawskiej.