Rekrutacja na drugą edycję szkolenia: Zagrożenia terrorystyczne - jak rozpoznać, przeciwdziałać i zachowywać się w sytuacji zagrożenia terrorystycznego na terenie uczelni \ NERW PW

Dział ds. Szkoleń PW zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnym szkoleniu mającym na celu poznanie specyfiki zagrożeń terrorystycznych i zdobycie umiejętności ich rozpoznawania oraz prawidłowych zachowań i reakcji na wypadek ataku terrorystycznego.

Zajęcia poprowadzi Pan  Grzegorz Cieślak - ekspert profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej.

Wykonawca - firma WIK Consulting.

Korzyści dla uczestniczki/uczestnika:

poznanie lub przybliżenie roli obywatela w środowisku prawnym działań antyterrorystycznych opisaną w ustawie o działaniach antyterrorystycznych,

nabycie umiejętności  rozpoznawania formy zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym w ujęciu funkcjonalnym zasad przeciwdziałania oraz możliwości reagowania na zdarzenia,

poznanie regulacji dot. przedsięwzięć realizowanych po ogłoszeniu stopnia alarmowego i stopnia alarmowego CRP oraz wynikające z nich zadania własne uczelni, akademików (personelu i dydaktyków) i słuchaczy,

w zakresie formy zdarzenia "cyberterroryzm" poznanie rekomendacji dot. profilaktyki i prewencji oraz algorytmu reagowania na incydenty,

w zakresie formy "uzbrojony sprawca" poznanie charakterystyki zdarzeń, instrumentarium sprawców oraz rekomendacji programu 4U TPCoE,

w zakresie formy "terroryzm bombowy" poznanie charakterystyki zagrożenia ze strony urządzeń wybuchowych, w tym informacji o zagrożeniu, groźby, funkcji przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych i oddziaływania wybuchu na obiekty i użytkowników uczelni,

w zakresie formy "skażenia" poznanie charakterystyki i instrumentarium sprawcy celowego działania na szkodę obiektu i użytkowników z wykorzystaniem czynnika skażenia, a także formy zapobiegania, reagowania i algorytm izolacji I3,

podjęcie we wszystkich wyżej wymienionych punktach interakcji z prowadzącym, realizacja małych form warsztatowych lub udział w ćwiczeniu.

Zapraszamy do rekrutacji!

Do pobrania ->  AGENDA SZKOLENIA

Zajęcia odbędą się w dniu: 17 maja 2022  (wtorek), w godzinach: 9:00-16:00 w sali 4.01

w Gmachu CZIiTT, przy ulicy Rektorskiej 4 w Warszawie.

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej-> tutaj link

Rekrutacja trwa do dnia 13 maja 2022 r. do godz. 10:00

W przypadku problemów z przesłaniem kwestionariusza, prosimy o otworzenie linku w przeglądarce w trybie "incognito".

UWAGA

Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji. Osoby, które otrzymają informację o zakwalifikowaniu na szkolenia, zobligowane będą do wypełnienia i złożenia przed ich rozpoczęciem OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU I DANYCH OSOBOWYCH-> wzór zakresu danych do przekazania dostępny jest tutaj.

Oświadczenie to składa się w wersji elektronicznej przez SAP Portal Pracowniczy dopiero po potwierdzeniu kwalifikacji na szkolenie. Niedostarczenie ww. oświadczenia oznaczać będzie rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Informacji udziela koordynatorka szkolenia Agnieszka Niczewska

Dział ds. Szkoleń PW

mail: Szkolenia.DSK@pw.edu.pl
tel.: 22 234 59 57

Szkolenie realizowane jest w ramach zadania 48 „Kompetentny Lider” w projekcie  „NERW PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i kierowane jest do kadry zarządczej Politechniki Warszawskiej.