Szkolenie "Projektowanie i modelowanie rachunku kosztów (...) [Aktualizacja] - Szkolenie odwołane

Dział ds. Szkoleń serdecznie zaprasza pracowników PW do udziału w szkoleniu: „Projektowanie i modelowanie rachunku kosztów oraz kalkulacja kosztów kształcenia”

Termin: 18-19 grudnia 2023 (szkolenie 2 dniowe)

Czas trwania: 8:30-15:30

Trener: dr Tomasz M. Zieliński Bio trenera

Miejsce szkolenia: Online

Zapisy: do 8 grudnia do godziny 15:00

Grupa docelowa: Pracownicy działów ekonomicznych PW chcący poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania rachunku kosztów i kalkulacji kosztów kształcenia. 

Cele i korzyści szkolenia:

Szkolenie z nowoczesnego rachunku kosztów dostarczy uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego projektowania, wdrażania oraz utrzymania zaawansowanego rachunku kosztów, który stanowił będzie podstawę do podejmowania wielu decyzji optymalizacyjnych dotyczących kosztów oraz rentowności.

Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie następujące umiejętności i wiedzę:

1. Będzie w stanie projektować i wdrażać takie różne rachunki kosztów w zależności od specyficznych potrzeb.

2. Pozna rekomendacje czołowych organizacji, jak: Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV), IMA (Institute of Management Accountants), IFAC (International Federation of Accountants), IGC (International Group of Controlling) i zorientuje się, jakie metody i narzędzia są zalecane przez globalne stowarzyszenia controllerów, umożliwiając efektywne i zgodne z najlepszymi praktykami zarządzanie kosztami.

3. Dokładnie porówna nowoczesne i tradycyjne podejścia do rachunku kosztów. Pozna, jakie informacje dostarczają nowoczesne metody rachunku kosztów w porównaniu z tradycyjnymi, co pozwoli dokładnie ocenić, która z tych metod najlepiej służy organizacji.

4. Opanuje prezentację wyników rachunku kosztów. Dowie się, jak skutecznie prezentować kierownictwu, tak by były one czytelne i przynoszące wartość.

5. Zyska wiedzę o dwoistości rachunku kosztów. Zrozumie różnicę między zarządczym a sprawozdawczym rachunkiem kosztów i będzie wiedział, kiedy i dlaczego warto je wyodrębniać.

6. Nauczy się organizować optymalny rachunek kosztów. Dowie się, jak stworzyć spójny i efektywny system rachunku kosztów dla różnych działów uczelni.

7. Oceni zaawansowanie rachunku kosztów w swojej organizacji. Zdobędzie narzędzia do oceny obecnego poziomu zaawansowania rachunku kosztów oraz określenia strategii jego rozwoju.

8. Pozna etapy wdrażania zaawansowanych rachunków kosztów. Nauczy się, jak krok po kroku wdrażać nowoczesne rachunki kosztów, minimalizując ryzyko niepowodzenia i maksymalizując korzyści.

 Zapraszamy do udziału i rozwijania swoich umiejętności i przesyłania pytań i oczekiwań przez formularz Forms!

ZAPISZ SIĘ -> zaloguj się do Intranetu PW - zakładka Szkolenia i Rozwój - Najbliższe wydarzenia