Webinarium nt. ustalania stanu techniki dla studentów i pracowników uczelni

Dział ds. Szkoleń w imieniu Działu Ochrony Własności Intelektualnej oraz Urzędu Patentowego RP zaprasza studentów i pracowników uczelni do udziału w bezpłatnym webinarium w formie online.

 

Temat: Ustalanie stanu techniki dla rozwiązań technicznych

Kiedy: 18 kwietnia 2023, godz.: 10:00

Raport z ustalania stanu techniki stał się dokumentem wymaganym we wnioskach o dofinansowanie instytucji finansujących. Umiejętność ustalania stanu techniki w bazach danych to jedno z narzędzi współczesnego naukowca, pomagające weryfikować istniejące rozwiązania techniczne z danej dziedziny. Oprócz rzecznika patentowego, może je przeprowadzić i skomentować sam naukowiec.

Na warsztacie zostaną przedstawione podstawowe narzędzia wyszukiwania danych w najbardziej wiarygodnych bazach danych, słowa klucze oraz umiejętność ich krzyżowania z klasyfikacją patentową stosowaną do opisywania wynalazków.

Spotkanie poprowadzi pan Paweł Biały, Naczelnik Wydziału Mechaniki w Urzędzie Patentowym RP.

Absolwent wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej. Pracuje w Urzędzie Patentowym od 2015 r., gdzie zajmuje się głównie rozpatrywaniem zgłoszeń wynalazków z zakresu energetyki cieplnej. Wielokrotny mówca na konferencjach dot. własności przemysłowej. Specjalizuje się w poszukiwaniach patentowych, z czego przeszkolił już setki naukowców, przedsiębiorców, specjalistów z zakresu IP oraz studentów. Certyfikowany trener espacenet.

Wydarzenie zostanie podzielone na dwie części: teoretyczną dostępną dla wszystkich poprzez link do transmisji oraz warsztatową na którą obowiązują zapisy.

Agenda:

10:00-10:45 Webinarium- prezentacja dotycząca metod i narzędzi służących do poszukiwań w stanie techniki

10:45-11:00 przerwa  

11:00-12:30 Warsztat na temat wykorzystania dostępnych baz danych wynalazków oraz stosowania klasyfikacji patentowej

Webinarium  -> Link do transmisji

Na część warsztatową zajęć obowiązują zapisy -> Link do zapisów

 Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału!

PRZYDATNE LINKI

FB Urząd Patentowy RP

Publikacje i broszury Urzędu Patentowego RP

Ośrodek Informacji Patentowej Biblioteka Główna PW

E-Biblioteka Urzędu Patentowego

Ochrona praw własności intelektualnej 

Międzynarodowa Ochrona Patentowa "Patent PW"

Dokumenty związane z procedurą patentowania lub zgłoszenia know-how

Wzory dokumentów zaakceptowanych przez BOP PW