szkolenie: Jak rozwijać odporność psychiczną?

Dział ds. Szkoleń serdecznie zaprasza pracowników PW do udziału w szkoleniu: Jak rozwijać odporność psychiczną? prowadzonym przez zespół trenerski Biura Karier.

Kiedy: 18 stycznia 2024

Czas trwania: 8:30-15:30

Gdzie: sala 5.02, ul. Rektorska 4 

Trener: Aneta Dreksler, certyfikowany coach i trener

Zapraszamy do udziału!

Cele: 

 • Zapoznanie uczestników z koncepcją odporności psychicznej, jako elementu istotnego z punktu widzenia osiągania efektywności osobistej i zawodowej.
 • Wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące rozwijania odporności psychicznej.
 • Rozwój samoświadomości w zakresie posiadanych mocnych stron i zasobów.
 • Przedstawienie technik oraz narzędzi opartych na badaniach psychologicznych, które będą wspierały ich w lepszym radzeniu sobie z wyzwaniami w życiu zawodowym i osobistym.

Grupa docelowa: 

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników Politechniki Warszawskiej.

O szkoleniu:

Szkolenie jest praktycznym warsztatem na którym zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Koncepcja odporności psychicznej wg Doug’a Stacharczyka i Petera Clough'a
 • Temperament, osobowość – wymiary i ich znaczenie w rozwijaniu odporności psychicznej
 • Fakty i mity dotyczące odporności psychicznej
 • Wrażliwość emocjonalna
 • Autodiagnoza własnej odporności psychicznej 
 • Wzrost świadomości swoich mocnych stron 
 • Narzędzia i koncepcje wspierające rozwój odporności psychicznej w kontekście:
  • Kontroli (m.in. RTZ - Racjonalna Terapia Zachowania, rozwój inteligencji emocjonalnej, NVC porozumienie bez przemocy, koncepcja umiejscowienia kontroli) 
  • Zaangażowania (m.in. filozofia kaizen, Mindfulness, zarządzanie własną energią, profil motywacyjny wg Reissa, przeciwdziałanie prokrastynacji) 
  • Pewności siebie (m.in. autonarracja, teoria różnic indywidualnych, asertywność, wdzięczność)
  • Wyzwań (m.in. transteoretyczny model zmiany, psychologia porażki) 
 • Indywidualne strategie wspierające wdrożenie wypracowanych rozwiązań związanych z rozwijaniem odporności psychicznej

Zasady rekrutacji:

Termin: 18 stycznia 2024 -  zgłoszenia do 12 stycznia

-> Uzupełnij formularz i prześlij na adres email: szkolenia.DSK@pw.edu.pl

Liczba miejsc: 18

Koszt szkolenia:

 • Dla pracowników Administracja Centralna - w ramach budżetu szkoleniowego

  Pracownicy pozostałych jednostek – około 165 zł (w zależności od liczby uczestników)

  W cenie:

  • jeden dzień szkolenia
  • przerwa kawowa
  • obiad
  • materiały szkoleniowe
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

KONTAKT 

Na pytania dotyczące organizacji warsztatów odpowie:

Dział ds. Szkoleń 

Agnieszka Niczewska, nr tel. 22 234 57 91

email: szkolenia.DSK@pw.edu.pl

Z ewaluacji po zajęciach:

"Budowania odporności psychicznej można się nauczyć!"

" Ciekawe szkolenie, ćwiczenia i materiały"

"Bardzo przydatne zajęcia w codziennej pracy i życiu"

" Dużo wiedzy, perspektyw, możliwości"