szkolenie: Radzenie sobie ze stresem

Dział ds. Szkoleń serdecznie zaprasza pracowników PW do udziału w szkoleniu: Radzenie sobie ze stresem prowadzonym przez zespół trenerski Biura Karier.

Kiedy: 23 listopada 2023, czas trwania: 8:30-15:30

Gdzie: sala 5.02, ul. Rektorska 4 (CZIiTT PW)

Trener:   Joanna Dostal-Kielczyk, psycholog

oraz Ewa Kluczek Woźniak, psycholog

Zapraszamy do udziału!

Cele: 

 • Zapoznanie uczestników z pojęciem stresu i jego wpływu na nasze funkcjonowanie.
 • Rozwój samoświadomości w zakresie swoich dotychczasowych sposobów radzenia sobie ze stresem.
 • Wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące rozpoznawania sygnałów w ciele.
 • Zapoznanie uczestników z technikami radzenia sobie ze stresem (m.in. wizualizacja, Mindfullness, praca z oddechem, techniki relaksacyjne).
 • Poznanie 5 zasad zdrowego myślenia wywodzących się z Racjonalnej Terapii Zachowań.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników Politechniki Warszawskiej.

O szkoleniu:

Do pobrania ->  Agenda

Szkolenie jest praktycznym warsztatem na którym zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Co warto wiedzieć o stresie?
  • poznanie definicji stresu
  • biologiczne mechanizmy powstawania stresu
  • eustres vs dystres
  • stres długotrwały vs krótkotrwały
 • Ja i mój stres  
  • rozpoznanie obszarów dotkniętych objawami stresu (ciało, myśli,  emocje, zachowanie)
  • autodiagnoza własnych objawów stresu
 • Rozpoznanie własnych strategii radzenia sobie ze stresem
 • Techniki radzenia sobie ze stresem związane z:
  • ciałem (m.in. metody oddechowe, automasaż, techniki relaksacyjne)
  • emocje (m.in. wizualizacje, empatia dla siebie, praktyka wdzięczności)
  • myśli (m.in. praca z przekonaniami)
  • zachowania (m.in. asertywność)
 • Przećwiczenie wybranych metod relaksacji
 • Profilaktyka antystresowa:
  • strategie działania przed, w trakcie i po sytuacji stresowej
  • opracowanie planu efektywnego funkcjonowania w oparciu o zdrowe myślenie i dobre nawyki

Zasady rekrutacji:

Termin: 23 listopada 2023 - zgłoszenia do 13 listopada 

-> Uzupełnij formularz i prześlij na adres email: szkolenia.DSK@pw.edu.pl

Liczba miejsc: 18

Koszt szkolenia:

 • Dla pracowników Administracji Centralnej - w ramach budżetu szkoleniowego

  Pracownicy pozostałych jednostek – około 165 zł (w zależności od liczby uczestników)

  W cenie:

  • jeden dzień szkolenia
  • przerwa kawowa
  • obiad
  • materiały szkoleniowe
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

KONTAKT 

Na pytania dotyczące organizacji warsztatów odpowie:

Dział ds. Szkoleń 

Agnieszka Niczewska, nr tel. 22 234 57 91

email: szkolenia.DSK@pw.edu.pl

Z ewaluacji po kwietniowych zajęciach:

" Temat bardzo potrzebny"

" Inspirujące ćwiczenia"