szkolenie online: Zdalne kierowanie zespołem [NERW PW]

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne, dwudniowe szkolenie

realizowane w zmienionej ze stacjonarnej na zdalną formie 

nt. „Zdalne kierowanie zespołem

organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW,

które poprowadzi p. Wiktor Siegel w ramach konsorcjum firm DOOR Poland oraz EXPLO Barbara Ochman Wiktor Siegel

Zajęcia odbędą się w dniach: 22-23 kwietnia 2021 (czwartek-piątek), w godzinach: 9:00-12:30, za pośrednictwem platformy ZOOM.

Link do zajęć, każdy uczestnik szkolenia otrzyma w dniu poprzedzającym zajęcia na służbowy adres mailowy.

Wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego przez uczestników szkolenia:

  • stabilne łącze internetowe,
  • komputer lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji z dostępem do najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Yandex lub Opera 

  HARMONOGRAM SZKOLENIA

Rekrutacja odbywa się wyłącznie poprzez załączony formularz zgłoszeniowy:

Data szkolenia Czas trwania rekrutacji Kwestionariusz
22-23 kwietnia 2021 do 16 kwietnia 2021 Link do formularza

Regulamin rekrutacji

Każdy z kandydatów zostanie poinformowany indywidualnie o wynikach rekrutacji. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zobligowane są do  wypełnienia  oświadczenia uczestnika projektu: Oświadczenie i dane uczestnika 

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy dostarczyć najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia do Działu ds. Szkoleń PW
Niedostarczenie oświadczenia oznacza rezygnację z udziału w szkoleniu. 
Wówczas na szkolenie zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
mail: Szkolenia.DSK@pw.edu.pl
tel.: 22 234 59 57

Realizacja szkolenia podlega zadaniu 48 „Kompetentny Lider” w projekcie  „NERW PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i kierowane jest do kadry zarządczej Politechniki Warszawskiej zgodnie z § 3 pkt. 4 regulaminu rekrutacji.