szkolenie z zakresu przyznania pomocy materialnej dla studentów

Dział ds. Szkoleń w imieniu Biura Kanclerza Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.: „Pomoc materialna dla studentów”.  

Termin: 21-22 września 2023  (9:00-15:30)

Miejsce: sala 4.01, Gmach Główny PW

Trener: Jacek Pakuła

Zajęcia odbędą się w formie hybrydowej.

Grupa docelowa: 

Szkolenie jest dedykowane pracownikom dziekanatów obsługującym sprawy socjalne studentów, pracownikom wydziałowych Komisji Stypendialnych.

Cele szkolenia:

  • uzyskanie umiejętności przygotowania nowego regulaminu świadczeń dla studentów.
  • rozwinięcie umiejętności prawidłowego wyliczania kwot uwzględnianych w procesie przyznawania stypendium socjalnego.
  • pogłębienie wiedzy na temat właściwego rozumienia nieostrych przesłanek przyznawania stypendiów.

 Do pobrania -> AGENDA SZKOLENIA

KONTAKT 

Na pytania dotyczące organizacji szkolenia odpowiada:

Krystyna Rajkowska, nr tel. 22 234 57 90

oraz

Elżbieta Cwalina, nr tel. 22 234 15 64

Dział ds. Szkoleń 

mail: Szkolenia.DSK@pw.edu.pl