Szkolenia IDUB

                                                                                                                                      

W ramach projektu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza Dział ds. Szkoleń PW bierze udział w realizacji 2 zadań skierowanych do pracowników PW

Działania D21 "Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju talentów"

Działania D24 "Organizacja szkoleń z zakresu zarządzania, zwiększające kompetencje menadżerskie kadry zarządzającej"

W ramach powyższych działań Dział ds. Szkoleń zobowiązuje się do:

1) opracowania programu szkoleń z zakresu zarządzania, zwiększających kompetencje menadżerskie kadry zarządzającej Politechniki Warszawskiej (D24),

2) rekrutacji uczestników szkoleń (D24),

3) organizacji szkoleń (D24)

4) wyboru wykonawcy szkoleń lub warsztatów (D21)

5) prowadzenia ewidencji i ewaluacji przeprowadzonych działań

6) dostarczenia do Biura Projektu IDUB wszelkich dokumentów oraz informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji programu IDUB, zwłaszcza do celów sprawozdawczości oraz kontroli do prawidłowej realizacji programu IDUB, zwłaszcza do celów sprawozdawczości oraz kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej

7) prowadzenia dla programu IDUB wyodrębnionej ewidencji księgowej