warsztaty z kapitału intelektualnego

Dział ds. Szkoleń serdecznie zaprasza wydziały, laboratoria, instytuty oraz jednostki Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnych warsztatach z kapitału intelektualnego prowadzonych przez Dział Ochrony Własności Intelektualnej Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Zgłoś zapotrzebowanie! -> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Trener: Magdalena Cybulska - rzecznik patentowy, starsza specjalistka ds. własności intelektualnej w PW

GRUPA DOCELOWA:

Pracownicy naukowi, doktoranci, administracyjni oraz biblioteki.

O SZKOLENIU:

Szkolenie jest praktycznym warsztatem na którym zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • struktura kapitału intelektualnego - oprócz wynalazków i wzorów użytkowych i know-how także kwestie: utworów, wzornictwa przemysłowego i znaków towarowych
  • procedury ochrony własności intelektualnej:  krajowa, europejska i międzynarodowa
  • strategia ochrony kapitału intelektualnego Politechniki, zarządzanie wiedzą chronioną i komercjalizacja własności intelektualnej
  • regulamin zarządzania własnością intelektualną na Politechnice Warszawskiej, w szczególności w kontekście korzyści i wynagrodzenia twórców za utrwalanie kapitału intelektualnego

Więcej informacji w nowym odcinku podcastu - TRZY KWADRANSE Z BADAWCZĄ

Zapraszamy na najbliższe warsztaty  pracowników naukowych i doktorantów instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej.

Data warsztatu Godzina rozpoczęcia Miejsce
4 kwietnia 2023 (wtorek) 14:15 sala 300EF (sale seminaryjna Zakładu SiS  Budynek Aerodynamiki, ILTiMS

Za nami już pierwsze spotkania!

W listopadzie i grudniu 2022 oraz lutym 2023 odbyły się warsztaty w Instytucie Techniki Cieplnej oraz na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, na których przekazane zostały informacje o kapitale intelektualnym wypracowanym w Politechnice Warszawskiej. W zajęciach wzięli udział doktoranci i pracownicy naukowi  Instytutu Techniki Cieplnej, Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW oraz laboratorium Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej.

W marcu 2023 do warsztatów organizowanych w CZIiTT dołączyli pracownicy Biblioteki, Audytu, Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Filii PW w Płocku.

KONTAKT 

Na pytania dotyczące organizacji warsztatów odpowie:

Dział ds. Szkoleń 

Agnieszka Niczewska, nr tel. 22 234 57 91

oraz

Dział Ochrony Własności Intelektualnej

Magdalena Cybulska, nr tel. 22 234 71 59

PRZYDATNE LINKI

FB Urząd Patentowy RP

Publikacje i broszury Urzędu Patentowego RP

Ośrodek Informacji Patentowej Biblioteka Główna PW

E-Biblioteka Urzędu Patentowego

Ochrona praw własności intelektualnej 

Międzynarodowa Ochrona Patentowa "Patent PW"

Dokumenty związane z procedurą patentowania lub zgłoszenia know-how

Wzory dokumentów zaakceptowanych przez BOP PW