Oferta szkoleń dla PRACOWNIKÓW- okresowych od października 2023 r. do września 2024 r.

Dział ds. Szkoleń wraz z Inspektoratem BHP i Inspektoratem Ochrony Przeciwpożarowej, przygotował dla Państwa ofertę szkoleń z zakresu BHP i Ppoż.

Więcej informacji

Dział ds. Szkoleń wraz z Inspektoratem BHP i Inspektoratem Ochrony Przeciwpożarowej, przygotował dla Państwa ofertę szkoleń z zakresu BHP i Ppoż.

Szkolenia będą prowadzone w następujących formach:

1. w formie stacjonarnej lub webinarium - dla wszystkich grup pracowniczych.

Szkolenia takie kończą się testem sprawdzającym i ugruntowującym wiedzę uczestników szkolenia.

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się za pomocą formularza 

2. w formie samokształcenia kierowanego - dla grup wskazanych w zarządzeniu nr 20/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z 12 marca 2021 r.

Zgłoszenie na tę formę szkolenia odbywa się wyłącznie przez aplikację w Portalu Pracowniczym PW.

  • Instrukcja obsługi aplikacji okresowe szkolenia BHP – Kierownik

Szkolenie w formie samokształcenia odbywa się wyłącznie przez aplikację w Portalu Pracowniczym PW. Zgłoszony pracownik powinien zapoznać się z prezentacją, a następnie rozwiązać test.

  • Instrukcja obsługi aplikacji okresowe szkolenia BHP – Pracownik

Na podstawie rozwiązanych testów zostaną wystawione zaświadczenia dokumentujące ukończenie szkolenia.

Inspektorat BHP przekaże jeden oryginalny egzemplarz zaświadczenia każdemu uczestnikowi, a drugi do Biura Spraw Osobowych, gdzie odbycie szkolenia zostanie odnotowane w dokumentacji pracownika.

Po przeprowadzeniu szkoleń i wystawieniu stosownych zaświadczeń zostanie wystawiona nota wewnętrzna obciążająca jednostkę organizacyjną kierującą pracownika na szkolenie.

Informacje na temat aktualnie dostępnych form szkoleń będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Działu ds. Szkoleń: www.szkolenia.pw.edu.pl

DO POBRANIA

Koszt szkoleń okresowych z zakresu BHP i Ppoż             

Harmonogram szkoleń stacjonarnych z zakresu BHP i Ppoż

  • Do pobrania ->  HARMONOGRAM (Ważny od marca 2024)  

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w dodatkowych terminach, uwzględniających indywidualne potrzeby jednostek, w formie stacjonarnej lub webinarium.

KONTAKT

W razie pytań i w sprawie ustalenia dodatkowego terminu szkolenia, zapraszamy do kontaktu z pracownikami:

Inspektoratu BHP          tel. 22 234 6224

lub

Działu ds. Szkoleń - Anna Abramczyk, tel. 22 234 5957, email: anna.abramczyk@pw.edu.pl

Do pobrania:

PISMO KANCLERZ PW