Oferta szkoleń wspierających kompetencje zarządcze dla kadry kierowniczej i administracyjnej PW/ NERW PW

Dział ds. Szkoleń PW serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach wspierających kompetencje zarządcze dla kadry kierowniczej i administracyjnej PW, realizowanych w ramach zadania 48 - Kompetentny Lider, projektu NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój - Współpraca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

W okresie od kwietnia do października 2022 r zaplanowane zostały następujące szkolenia:

       Myślenie wizualne – jak przekazywać treści za pomocą obrazów

Dwie edycje szkolenia do wyboru:

I termin: 12 kwietnia 2022 r., w godz.: 9:00-16:00
II termin: 20 czerwca 2022 r. , w godz.: 9:00-16:00

Opis szkolenia Myślenie wizualne  dostępny jest -> tutaj I edycja, tutaj II edycja

         Skuteczne zarządzanie zespołem dla liderów

Dwie edycje szkolenia do wyboru:

I termin: 12 – 14 kwietnia 2022 r., w godz.: 9:00-16:00
II termin: 4 – 5 lipca 2022 r. , w godz.: 9:00-16:00

Opis szkolenia Zarzadzanie zespołem  dostępny jest -> tutaj I edycja, tutaj II edycja

         Komunikacja menadżerska – jak chcieć ze sobą współpracować

Dwie edycje szkolenia do wyboru:

I termin: 25 – 26 kwietnia 2022 r., w godz.: 9:00-16:00
II termin: 14 -15 września 2022 r., w godz.: 9:00-16:00

Opis szkolenia Komunikacja menadżerska  dostępny jest -> tutaj I edycja, tutaj II edycja

           Zagrożenia terrorystyczne na terenie uczelni – jak rozpoznawać, przeciwdziałać i zachowywać się w sytuacji zagrożenia terrorystycznego na terenie uczelni

Dwie edycje szkolenia do wyboru:

I termin: 9 maja 2022 r., w godz.: 9:00-16:00
II termin: 17 maja 2022 r. , w godz.: 9:00-16:00

Opis szkolenia Zagrożenia terrorystyczne  dostępny jest -> tutaj I edycja, tutaj II edycja

           Kultura komunikacji elektronicznej i zasady poprawnej polszczyzny w pismach urzędowych

Dwie edycje szkolenia do wyboru:

I termin: 12 maja 2022 r., w godz.: 9:00-16:00
II termin: 9 czerwca 2022 r. , w godz.: 9:00-16:00

Opis szkolenia Komunikacja elektroniczna i zasady poprawnej polszczyzny  dostępny jest -> tutaj I edycja, tutaj II edycja

          Trening uważności – jak być tu i teraz na szkoleniach i spotkaniach online

Dwie edycje szkolenia do wyboru:

I termin: 12 – 13 maja 2022 r., w godz.: 9:00-16:00
II termin: 11 – 12 lipca 2022 r. , w godz.: 9:00-16:00

Opis szkolenia Trening uważności  dostępny jest -> tutaj edycja I i II

        Zarządzanie w świecie VUCA – 4 kompetencje przyszłości świadomych menadżerów

Dwie edycje szkolenia do wyboru:

I termin: 30 maja 2022 r., w godz.: 9:00-16:00
II termin: 16 września 2022 r. , w godz.: 9:00-16:00

Opis szkolenia Zarządzanie w świecie VUCA  dostępny jest -> tutaj I edycja, tutaj II edycja

        Obsługa trudnego klienta

1 szkolenie:

Termin: 22 czerwca 2022 r., w godz.: 9:00-16:00

Opis szkolenia Trudny klient  dostępny jest -> tutaj I edycja

        Zarządzanie projektami i kierowanie zespołem projektowym na uczelni

1 szkolenie:

Termin: 28-29 września 2022 r.., w godz.: 9:00-16:00

        Zarządzanie zmianą

Dwie edycje szkolenia do wyboru:

I termin: 5-6 lipca 2022 r., w godz.: 9:00-16:00
II termin: 20-21 września 2022 r., w godz.: 9:00-16:00

Opis szkolenia Zarządzanie zmianą  dostępny jest -> tutaj edycja I i II

         Wielozadaniowość i zarządzanie czasem

Dwie edycje szkolenia do wyboru:

I termin: 7 lipca 2022 r., w godz.: 9:00-16:00
II termin: 13 września 2022 r., w godz.: 9:00-16:00

Opis szkolenia Wielozadaniowość i zarządzanie czasem  dostępny jest -> tutaj edycja I i II

        Efektywna praca zdalna

Dwie edycje szkolenia do wyboru:

I termin: szczegóły wkrótce

II termin: szczegóły wkrótce

     Metody radzenia sobie z malejącym zaangażowaniem oraz rosnącym wypaleniem zawodowym w zespole

Dwie edycje szkolenia do wyboru:

I termin: 26.09.2022 r., w godz.: 9:00-16:00
II termin: 10.10.2022 r. w godz.: 9:00-16:00

Opis szkolenia Metody radzenia sobie z malejącym zaangażowaniem oraz rosnącym wypaleniem zawodowym w zespole dostępny jest -> tutaj edycja I i II

      Prowadzenie rozmów oceniających dla menadżerów

Dwie edycje szkolenia do wyboru:

I termin: 30.09.2022 r., w godz.: 9:00-16:00
II termin: 11.10.2022 r., w godz.: 9:00-16:00

Opis szkolenia Prowadzenie rozmów oceniających dla menadżerów dostępny jest -> tutaj edycja I i II

     Podstawy content marketingu na uczelni. Budowanie długotrwałych relacji z odbiorcą

Dwie edycje szkolenia do wyboru:

I termin: 30 czerwca - 1 lipca 2022 r., w godz.: 9:00-16:00
II termin: 14 -15 lipca 2022 r., w godz.: 9:00-16:00

Opis szkolenia Content marketing na uczelni  dostępny jest -> tutaj I i II edycja

Rekrutacja

Informacje o poszczególnych rekrutacjach będą publikowane na bieżąco.

Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji.

Osoby, które otrzymają informację o zakwalifikowaniu na szkolenia, zobligowane będą do wypełnienia i złożenia przed ich rozpoczęciem Oświadczenia uczestnika projektu i danych osobowych -> wzór zakresu danych do przekazania dostępny jest tutaj. Oświadczenie to składa się w wersji elektronicznej przez SAP Portal Pracowniczy dopiero po potwierdzeniu kwalifikacji na szkolenie. Niedostarczenie ww. oświadczenia oznaczać będzie rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Dział ds. Szkoleń PW

e-mail: szkolenia.DSK@pw.edu.pl

tel.: 22 234 57 59