Oferta szkoleń dla STUDENTÓW PW - wstępne BHP i Ppoż w semestrze LETNIM 2023/2024

Dział ds. Szkoleń wraz z Inspektoratem BHP przygotował ofertę szkoleń wstępnych dla studentów pierwszego semestru z zakresu BHP.

Więcej informacji

Dział ds. Szkoleń wraz z Inspektoratem BHP przygotował ofertę szkoleń wstępnych dla studentów pierwszego semestru z zakresu BHP.

  1. Oferta szkoleń wstępnych w formie stacjonarnej zgodnie z załączoną procedurą postępowania, w formie stacjonarnej obejmuje:
  • przeszkolenie studentów przez pracownika/pracowników Inspektoratu BHP
  • przekazanie Wydziałowi przez Inspektorat BHP listy obecności, poświadczonej przez trenera/trenerów
  • opcjonalne dostarczenie imiennych oświadczeń o przeszkoleniu studentów z zakresu BHP
  • ewentualny wpis do systemu USOS przez pracowników Inspektoratu BHP.

 

     2. Oferta szkoleń wstępnych w formie on-line z zakresu BHP dla studentów Politechniki Warszawskiej, w aplikacji MS Teams, obejmuje:

  • szkolenie w formie webinarium prowadzone przez pracownika/pracowników Inspektoratu BHP

lub

utworzenie grupy szkoleniowej, w której zostaną udostępnione materiały szkoleniowe do samodzielnego zapoznania się przez uczestników oraz umożliwienie im konsultacji ze specjalistą z Inspektoratu BHP

  • udostępnienie uczestnikom linku do testu sprawdzającego wiedzę
  • przekazanie zamawiającemu listy obecności sporządzonej na podstawie rozwiązanych testów w MS Forms, przesłanych przez uczestników szkolenia
  • ewentualny wpis do systemu USOS przez pracowników Inspektoratu BHP.

Zgłoszenie zapotrzebowania na przeszkolenie studentów odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie Działu ds. Szkoleń: www.szkolenia.pw.edu.pl

KOSZT SZKOLEŃ WSTĘPNYCH DLA STUDENTÓW Z ZAKRESU BHP

Lp. Grupa studentów Szkolenie
stacjonarne lub webinarium na MS Teams samokształcenie na MS Teams
1. grupa dziekańska: do 50 osób 100 zł/h* 200 zł
2. grupa łączona do 100 osób 170 zł/h* 340 zł
100-200 osób 300 zł/h* 600 zł
3. szkolenie w języku angielskim do 50 osób 300 zł
do 100 osób 450 zł

* Cena za 1 h lekcyjną - 45 min

Formularz zgłoszeniowy

Dodatkowych informacji dotyczących organizacji szkoleń udziela:

Anna Abramczyk z Działu ds. Szkoleń, tel. 22 234 5957, email anna.abramczyk@pw.edu.pl

lub

pracownicy Inspektoratu BHP tel. 22 234 6224.

Do pobrania:

PISMO KANCLERZ PW