Aktualności

Oferta szkoleń z zakresu dobrostanu i efektywności osobistej

Data publikacji: 03.08.2023

Dział ds. Szkoleń  serdecznie zaprasza pracowników PW do udziału w szkoleniach z zakresu dobrostanu i efektywności osobistej.

Szkolenia odbędą się w trybie stacjonarnym.

Zapraszamy do udziału i rozwijania swoich umiejętności!

szkolenie: Jak rozwijać odporność psychiczną?

Data publikacji: 03.08.2023

Dział ds. Szkoleń serdecznie zaprasza pracowników PW do udziału w szkoleniu: Jak rozwijać odporność psychiczną? prowadzonym przez zespół trenerski Biura Karier.

Kiedy: 18 stycznia 2024

Czas trwania: 8:30-15:30

Gdzie: sala 5.02, ul. Rektorska 4 

Trener: Aneta Dreksler, certyfikowany coach i trener

Zapraszamy do udziału!

szkolenie: Zasady poprawnej polszczyzny w pismach urzędowych oraz kultura komunikacji elektronicznej

Data publikacji: 03.08.2023

Dział ds. Szkoleń serdecznie zaprasza pracowników PW do udziału w szkoleniu: Zasady poprawnej polszczyzny w pismach urzędowych oraz kultura komunikacji elektronicznej.

Kiedy: 

I termin: 25 października 2023

II termin: 15 listopada 2023

III termin: 6 grudnia 2023

Czas trwania: 8:30-15:30

Zapraszamy do udziału!

szkolenie: Prowadzenie negocjacji

Data publikacji: 03.08.2023

Dział ds. Szkoleń serdecznie zaprasza pracowników PW do udziału w szkoleniu: Prowadzenie negocjacji.

Kiedy: 

30 listopada - 1 grudnia 2023

Czas trwania: 8:30-15:30

szkolenie: Profesjonalna obsługa sekretariatu

Data publikacji: 03.08.2023

Dział ds. Szkoleń serdecznie zaprasza pracowników PW do udziału w szkoleniu: Profesjonalna obsługa sekretariatu.

Kiedy: 17 listopada 2023 (sala 4.05)

Czas trwania: 8:30-15:30

Zapraszamy do udziału!

szkolenie: Komunikacja bez przemocy w nurcie NVC

Data publikacji: 03.08.2023

Dział ds. Szkoleń serdecznie zaprasza pracowników PW do udziału w szkoleniu: Komunikacja bez przemocy w nurcie NVC.

Kiedy: 

I termin: 16-17 października 2023

II termin: 20-21 listopada 2023

III termin: 12-13 grudnia 2023

Czas trwania: 8:30-15:30

szkolenie: Excel poziom podstawowy

Data publikacji: 01.08.2023

Dział ds. Szkoleń serdecznie zaprasza pracowników Uczelni do udziału w szkoleniu: Excel poziom podstawowy.

Kiedy: 18 września 2023 r. 

Gdzie: sala 100  w Gmachu Biurowym ul. Noakowskiego 18/20 (klatka A)

Trener: Grzegorz Rodziewicz, Biuro Spraw Osobowych

BRAK MIEJSC. Zapraszamy do rekrutacji na kolejne szkolenie w listopadzie.

szkolenie: Excel poziom średniozaawansowany

Data publikacji: 14.07.2023

Dział ds. Szkoleń serdecznie zaprasza pracowników Uczelni do udziału w szkoleniu: Excel poziom średniozaawansowany.

Kiedy: 21 marca 2023 , w godzinach: 9:00-14:30

Gdzie: sala 100  w Gmachu Biurowym ul. Noakowskiego 18/20 (klatka A)

Trener: Grzegorz Rodziewicz, Biuro Spraw Osobowych

Kolejny termin szkolenia już w marcu.

Zaległe szkolenia BHP

Data publikacji: 04.07.2023

Z dniem 1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r.) i w związku z tym zaległe szkolenia okresowe w dziedzinie bhp powinny się odbyć do 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego, czyli do 27 grudnia 2023 r., zgodnie ze znowelizowanym ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, art. 12e ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095).

szkolenie: Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Data publikacji: 30.06.2023

Dział ds. Szkoleń serdecznie zaprasza pracowników PW do udziału w szkoleniu: Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Kiedy: 

I termin: 19 września 2023

II termin: 10 października 2023

III termin: 20 listopada 2023 (Sala 4.01)

Czas trwania: 8:30-15:30

Zapraszamy do udziału!

szkolenie: Excel poziom średniozaawansowany

Data publikacji: 26.06.2023

Dział ds. Szkoleń serdecznie zaprasza pracowników Uczelni do udziału w szkoleniu: Excel poziom średniozaawansowany.

Kiedy: 11 lipca 2023 r. , w godzinach: 9:00-15:30

Gdzie: sala 100  w Gmachu Biurowym ul. Noakowskiego 18/20 (klatka A)

Trener: p. Grzegorz Rodziewicz, Biuro Spraw Osobowych

Zapraszamy do udziału!

webinarium „Własność intelektualna w Politechnice Warszawskiej”

Data publikacji: 06.06.2023

Centrum Innowacji oraz Dział ds. Szkoleń  zapraszają na pierwszy z cyklu zaplanowanych webinariów.

Temat:  Własność intelektualna w Politechnice Warszawskiej
Dla kogo: dla pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów

Kiedy: 15 czerwca godz.: 11:00 - 13:00

Gdzie: spotkanie online 

Ekspert: p. Magdalena Cybulska, rzecznik patentowy, starsza specjalista ds. własności intelektualnej w PW

Klub Przedsiębiorczości PW - Rola IP w budowaniu wartości spin-off na przykładzie AMAZEMET

Data publikacji: 06.06.2023

Klub Przedsiębiorczości PW zaprasza na drugie już wydarzenie w nowym cyklu Sciencepreneurs’ Club!

Gościem najbliższego spotkania jest Łukasz Żrodowski, Prezes Zarządu Amazemet Sp. z o.o.

Dla kogo: dla przedsiębiorczych naukowców i innowatorów.

Kiedy: 13 czerwca godz.: 16:00

Gdzie: Centrum Innowacji (d. CZIiTT), ul. Rektorska 4, sala 3.07

Prowadzące: dr hab. Agnieszka Skala, prof. uczelni WZ PW oraz Agnieszka Lewandowska CINN

Szkolenie BHP dostępne w SAP HR

Data publikacji: 23.05.2023

Szkolenia okresowe z zakresu BHP i ochrony Ppoż. w formie samokształcenia kierowanego zaczynają funkcjonować w Portalu Pracowniczym PW. Skierowanie pracownika na tę formę szkolenia odbywać się będzie z poziomu aplikacji „Pulpit Kierownika” a samo szkolenie i test do rozwiązania będą dostępne na „Pulpicie pracownika” skierowanego na szkolenie.

Dotychczasowa forma odbywania szkoleń w formie samokształcenia przestaje obowiązywać z wyłączeniem szkoleń w jęz. angielskim (materiały w trakcie tłumaczenia) oraz dla doktorantów. Bez zmian pozostaje sposób zgłaszania uczestników na szkolenia w formie stacjonarnej.

szkolenie: Excel poziom średniozaawansowany

Data publikacji: 19.05.2023

Dział ds. Szkoleń serdecznie zaprasza pracowników Administracji Centralnej do udziału w szkoleniu: Excel poziom średniozaawansowany.

Kiedy: 14 czerwca 2023 r. , w godzinach: 9:00-15:30

Gdzie: sala 100  w Gmachu Biurowym ul. Noakowskiego 18/20 (klatka A)

Trener: p. Grzegorz Rodziewicz, Biuro Spraw Osobowych

Zapraszamy do udziału!

kurs języka angielskiego dla pracowników PW filii w Płocku

Data publikacji: 16.05.2023

Trwają zajęcia z języka angielskiego dla pracowników PW filii w Płocku.

Termin rozpoczęcia kursu: 3 kwietnia 2023 r. 

Zajęcia odbywają się w formie on-line na platformie Teams.

szkolenie w zakresie polityki informacyjnej w prewencji terrorystycznej

Data publikacji: 16.05.2023

Dział ds. Szkoleń zaprasza pracowników PW do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Polityka informacyjna w prewencji terrorystycznej", które przeprowadzą specjaliści z Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Kiedy: 20 czerwca 2023 r. w godz. 10:00-14:00

Gdzie:  sala 206 w Gmachu Głównym PW (pl. Politechniki 1)

warsztat z ekspertem Centrum Innowacji PW

Data publikacji: 04.05.2023

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny warsztat z ustalania i ochrony kapitału intelektualnego.  

Ekspert: pani Magdalena Cybulska, rzecznik patentowy, starsza specjalista ds. własności intelektualnej w PW

bezpłatne konsultacje dla pełnomocników kwestora i pracowników działów finansowych

Data publikacji: 21.04.2023

Dział ds. Szkoleń wraz z kierownictwem Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, organizuje bezpłatne konsultacje dla pełnomocników kwestora i pracowników działów finansowych, z zakresu Czasu pracy, które poprowadzi pan Grzegorz Rodziewicz - administrator czasu pracy z Biura Spraw Osobowych PW.

Webinarium nt. ustalania stanu techniki dla studentów i pracowników uczelni

Data publikacji: 12.04.2023

Dział ds. Szkoleń w imieniu Działu Ochrony Własności Intelektualnej oraz Urzędu Patentowego RP zaprasza studentów i pracowników uczelni do udziału w bezpłatnym webinarium w formie online.

 

Temat: Ustalanie stanu techniki dla rozwiązań technicznych

Kiedy: 18 kwietnia 2023, godz.: 10:00

bezpłatne szkolenia dla użytkowników systemu POL-on

Data publikacji: 06.04.2023

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza użytkowników systemu  POL-on do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

Oferta szkoleń jest dostępna na stronie szkolenia.opi.org.pl

 

szkolenie w zakresie profilaktyki antyterrorystycznej z CPT ABW

Data publikacji: 05.04.2023

Dział ds. Szkoleń serdecznie zaprasza pracowników PW do udziału w bezpłatnym szkoleniu: "Reagowanie na zdarzenia o charakterze terrorystycznym".

Kiedy: I termin: 31 maja 2023 r. w godz. 10:00-15:00   BRAK MIEJ

II termin: 06 czerwca 2023 r. w godz. 10:00-15:00 ZMIANA SALI na 208 w Gmachu Głównym

Gdzie:  sala 206 w Gmachu Głównym PW (pl. Politechniki 1) w terminie 31.05.2023

seminarium z ekspertem Urzędu Patentowego RP

Data publikacji: 31.03.2023

Serdecznie zapraszamy na seminarium z ekspertem w Departamencie Badań Patentowych Urzędu Patentowego RP panią Jolantą Gajewską, która rozpatruje sprawy udzielenia patentów na wynalazki z dziedziny chemii. Spotkanie w ramach Rady Wydziału będzie miało charakter warsztatu opartego na praktycznych doświadczeniach, pracy na zgłoszeniu wynalazku chemicznego. Warsztat będzie też okazją do zadawania pytań.

Temat seminarium: „Dobre praktyki w zgłoszeniach wynalazków z zakresu chemii”.

Oferta szkoleń realizowanych przez Biuro Karier dla pracowników PW

Data publikacji: 11.02.2023

Dział ds. Szkoleń  serdecznie zaprasza pracowników PW do udziału w szkoleniach prowadzonych przez zespół trenerski Biura Karier.

Szkolenia odbędą się w trybie stacjonarnym.

Zapraszamy do udziału!

Zespołowa Diagnoza Stylów Myślenia i Działania FRIS®

Data publikacji: 10.02.2023

Dział ds. Szkoleń serdecznie zaprasza pracowników PW do udziału w szkoleniu: Zespołowa Diagnoza Stylów Myślenia i Działania FRIS®  prowadzonym przez zespół trenerski Biura Karier.

TrenerAneta Dreksler, certyfikowany coach i trener

oraz Ewa Kluczek Woźniak, psycholog