Aktualności

Nowa oferta szkoleń BHP i PPOŻ dla pracowników i studentów PW

Data publikacji: 14.09.2021

Dział ds. Szkoleń we współpracy z Inspektoratem BHP oraz Inspektoratem Ochrony Przeciwpożarowej serdecznie zaprasza do zapoznania się z nową ofertą szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla pracowników oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji

RODO warsztaty - obowiązek informacyjny i propozycja zapisów do Umowy

Data publikacji: 07.09.2021

Dział Bezpieczeństwa Informacji Politechniki Warszawskiej zaprasza Pracowników Politechniki Warszawskiej na warsztaty w zakresie:

  • realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą;
  • uwzględnienia kwestii ochrony danych osobowych w umowach, których stroną jest Politechnika Warszawska.

Prawo pracy

Data publikacji: 10.06.2021

Zapraszamy na szkolenie z zakresu: „Prawo pracy ze szczególnym uwzględnieniem zadaniowego czasu pracy nauczycieli akademickich” organizowane Dział ds. Szkoleń.

szkolenie online: Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzkiem [NERW PW]

Data publikacji: 07.06.2021

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne, dwudniowe szkolenie

realizowane w zmienionej ze stacjonarnej na zdalną formie 

nt. „Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzkiem

organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW,

które poprowadzi p. Piotr Jaworski z firmy ADEPT.

Nadawanie stopni naukowych

Data publikacji: 26.05.2021

Zapraszamy na szkolenie pod tytułem: „Nadawanie stopni naukowych” organizowane z inicjatywy prof. dr hab. inż. Mariusza Malinowskiego, Prorektora ds. Nauki Politechniki Warszawskiej, przez Zespół ds. Nauki i Dział ds. Szkoleń.

szkolenie online: Obsługa trudnego klienta [NERW PW]

Data publikacji: 26.05.2021

Serdecznie zapraszamy na dedykowane, 

bezpłatne, dwudniowe szkolenie

realizowane w zmienionej ze stacjonarnej na zdalną formie 

nt. „Obsługa trudnego klienta

organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW,

które poprowadzi p. Ireneusz Wolski z firmy Brainstorm Group Sp. z o.o. 

Środki trwałe na uczelni

Data publikacji: 24.05.2021

Zapraszamy na szkolenie zatytułowane „Środki trwałe na uczelni”, które przeprowadzi p. Katarzyna Poterucha z firmy WIK Consulting.

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Data publikacji: 19.05.2021

Zapraszamy na szkolenie zatytułowane „Naruszenie dyscypliny finansów publicznych”, które przeprowadzi p. Marta Wysocka-Fronczek z Centrum Rozwiązywanie Problemów Społecznych

szkolenie online: Komunikacja międzypokoleniowa w środowisku akademickim [NERW PW]

Data publikacji: 19.05.2021

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne, dwudniowe szkolenie

realizowane w zmienionej ze stacjonarnej na zdalną formie 

nt. „Komunikacja międzypokoleniowa w środowisku akademickim

organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW,

które poprowadzi p. Wiktor Siegel w ramach konsorcjum firm DOOR Poland oraz EXPLO Barbara Ochman Wiktor Siegel

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w Politechnice Warszawskiej.

Data publikacji: 17.05.2021

W imieniu Pana prof. dr. hab. inż. Mirosława Karpierza, Prorektora ds. Ogólnych, serdecznie zapraszamy na szkolenie skierowane do dziekanów wydziałów PW, kierowników jednostek pozawydziałowych i międzywydziałowych PW oraz do osób odpowiedzialnych za szacowanie i analizę ryzyka, a także za przygotowywanie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej.

szkolenie online: Zasady ewaluacji jakości działalności naukowej jednostek w Uczelni Badawczej [NERW PW]

Data publikacji: 12.05.2021

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie

realizowane w zmienionej ze stacjonarnej na zdalną formie 

nt. „Zasady ewaluacji jakości działalności naukowej jednostek w Uczelni Badawczej

organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW,

które poprowadzi dr Katarzyna Świerk z Fundacji Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

Postępowanie dyscyplinarne wobec studentów i doktorantów w szkołach wyższych.

Data publikacji: 27.04.2021

zapraszamy na szkolenie zorganizowane dla osób pełniących funkcje Rzeczników Dyscyplinarnych oraz powołanych do Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej na kadencję 2020-2024 z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i doktorantów.

szkolenie online: Negocjacje w praktyce [NERW PW]

Data publikacji: 19.04.2021

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie

realizowane w formie zdalnej

nt. „Negocjacje w praktyce

organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW, które poprowadzi p. Wiktor Siegel w ramach konsorcjum firm DOOR Poland oraz EXPLO Barbara Ochman Wiktor Siegel.

szkolenie online: Zdalne kierowanie zespołem [NERW PW]

Data publikacji: 06.04.2021

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne, dwudniowe szkolenie

realizowane w zmienionej ze stacjonarnej na zdalną formie 

nt. „Zdalne kierowanie zespołem

organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW,

które poprowadzi p. Wiktor Siegel w ramach konsorcjum firm DOOR Poland oraz EXPLO Barbara Ochman Wiktor Siegel

szkolenie online: Zarządzanie przez cele [NERW PW]

Data publikacji: 19.03.2021

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne, dwudniowe szkolenie

realizowane w zmienionej ze stacjonarnej na zdalną formie 

nt. „Zarządzanie przez cele

organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW,

które poprowadzi p. Wiktor Siegel w ramach konsorcjum firm DOOR Poland oraz EXPLO Barbara Ochman Wiktor Siegel

szkolenie online: Zarządzanie zmianą dla liderów [NERW PW]

Data publikacji: 14.03.2021

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne, dwudniowe szkolenie

realizowane w zmienionej ze stacjonarnej na zdalną formie 

nt. „Zarządzanie zmianą dla liderów

organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW,

które poprowadzi p. Rafał Czarny z firmy INPROGRESS.

Zamówienia publiczne 2021

Data publikacji: 12.03.2021

zapraszamy na trzydniowe szkolenie w formie online (webinarium) pt. „Nowe Prawo zamówień publicznych”, które poprowadzi p. Mateusz Brzeziński, partner w kancelarii JBP Jarzyński Brzeziński Partners.

Studia podyplomowe- AKADEMIA MENADŻERA II Edycja [NERW PW]

Data publikacji: 25.02.2021

Dział ds. Szkoleń ma ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w drugiej edycji studiów podyplomowych AKADEMIA MENADŻERA realizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w ramach projektu NERW PW dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Zajęcia będą odbywały się systemem hybrydowym, w trybie zdalnym lub (jeśli sytuacja na to pozwoli), w pomieszczeniach dydaktycznych Akademii Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59/57.

Program studiów dostosowany został do potrzeb kadry zarządzającej uczelni.

Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców akademickich oraz ekspertów w wybranych dziedzinach.

szkolenie online: Zarządzanie własnością intelektualną oraz prawem autorskim w uczelni [NERW PW]

Data publikacji: 24.02.2021

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie

realizowane w formie zdalnej

nt. „Zarządzanie własnością intelektualną oraz prawem autorskim w uczelni

organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW, które poprowadzą Magdalena Rzodkiewicz oraz Dominik Bralczyk  z firmy ADEPT.

szkolenie online: Efektywne prowadzenie spotkań w formule online [NERW PW]

Data publikacji: 18.02.2021

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne, dwudniowe szkolenie

realizowane w formie zdalnej

nt. „Efektywne prowadzenie spotkań w formule online.

organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW,

które poprowadzi p. Krzysztof Prystupa z firmy WIK Consulting Wojciech Michałek.

szkolenie online: Środki trwałe. Teoria i praktyka [NERW PW]

Data publikacji: 03.02.2021

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne, dwudniowe szkolenie

realizowane w zmienionej ze stacjonarnej na zdalną formie 

nt. „Środki trwałe. Teoria i praktyka.

organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW,

które poprowadzi p. Barbara Gumińska z firmy ADEPT.

szkolenie online: Tworzenie wizerunku uczelni poprzez identyfikację z uczelnią i relacje z klientem [NERW PW]

Data publikacji: 20.01.2021

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne, dwudniowe szkolenie

realizowane w zmienionej ze stacjonarnej na zdalną formie 

nt. „Tworzenie wizerunku uczelni poprzez identyfikację z uczelnią i relacje z klientem ”

organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW,

które poprowadzi p. Wiktor Siegel z firmy EXPLO Barbara Ochman Wiktor Siegel

szkolenie online: Prowadzenie efektywnych zebrań oraz wystąpień publicznych. Moduł II- Wystąpienia publiczne [NERW PW]

Data publikacji: 04.01.2021

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie

realizowane w formie zdalnej

nt. „Prowadzenie efektywnych zebrań oraz wystąpień publicznych. Moduł II- Wystąpienia publiczne ”

organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW,

które poprowadzi p. Łukasz Baj z firmy WIK Consulting Wojciech Michałek.

szkolenie online: Prowadzenie efektywnych zebrań oraz wystąpień publicznych. Moduł I- Prowadzenie zebrań [NERW PW]

Data publikacji: 04.01.2021

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie

realizowane w formie zdalnej

nt. „Prowadzenie efektywnych zebrań oraz wystąpień publicznych. Moduł I- Prowadzenie zebrań ”

organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW,

które poprowadzi p. Łukasz Baj z firmy WIK Consulting Wojciech Michałek.

Ewaluacja jakości działalności naukowej

Data publikacji: 14.12.2020

zapraszamy szkolenie pod tytułem: „Ewaluacja działalności naukowej w kontekście zarządzania dyscypliną”. Szkolenie organizowane jest z inicjatywy prof. dr hab. inż. Mariusza Malinowskiego, Prorektora ds. Nauki Politechniki Warszawskiej, przy wsparciu organizacyjnym Zespołu ds. Nauki oraz Działu ds. Szkoleń.