Aktualności

Rekrutacja na drugą edycję szkolenia: Zarządzanie w świecie VUCA – 4 kompetencje przyszłości świadomych menadżerów \ NERW PW

Data publikacji: 29.07.2022

Dział ds. Szkoleń PW zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnym szkoleniu mającym na celu zapoznanie ze specyfiką świata VUCA. Poznanie jak przekształcają się organizacje, zespoły i my sami w zmiennej, niepewnej, złożonej i niejednoznacznej rzeczywistości. 

Zajęcia poprowadzi pani  Justyna Stańczyk - Tomaszewska- trener biznesu, coach ICC, moderatorka Design Thinking

Wykonawca - firma WIK Consulting.

Rekrutacja na drugą edycję szkolenia: Komunikacja menadżerska - jak chcieć ze sobą współpracować \ NERW PW

Data publikacji: 29.07.2022

Dział ds. Szkoleń PW zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnym szkoleniu, mającym na celu naukę budowania porozumienia opartego na koncepcji NVC - Nonviolent Communication (Porozumienie bez Przemocy) stworzonym  przez Marshalla B. Rosenberga. Warsztat zwiększy świadomość uczestników w aspekcie tworzenia pozytywnych relacji, budowania zaangażowania w zespole w oparciu o wzajemny szacunek i zrozumienie. Na zajęciach uczestnicy przećwiczą elementy skutecznej komunikacji w oparciu o potrzeby wszystkich zaangażowanych stron. 

Zajęcia poprowadzi pani  Justyna Stańczyk - Tomaszewska - trener biznesu, coach ICC, moderatorka Design Thinking

Wykonawca - firma WIK Consulting.

Rekrutacja na szkolenie: Wielozadaniowość i zarządzanie czasem \ NERW PW

Data publikacji: 15.06.2022

Dział ds. Szkoleń PW zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnym, szkoleniu mającym na celu nabycie wiedzy i umiejętności jej wykorzystania w aspekcie lepszego planowania i zorganizowania pracy własnej.

Zajęcia poprowadzi pani  Marta Błońska

Wykonawca - firma Brainstorm Group Sp. z o.o.

Dwie edycje szkolenia do wyboru:

I termin: 7 lipca  2022 r.
II termin: 13 września 2022 r.   UWAGA! Zmiana terminu szkolenia na 3 października 2022 r.

Rekrutacja na szkolenie: Zarządzanie zmianą \ NERW PW

Data publikacji: 15.06.2022

Dział ds. Szkoleń PW zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnym, dwudniowym szkoleniu mającym na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności oraz praktyczne przećwiczenie zagadnień z obszaru zarządzania zmianą, przygotowywania siebie i innych na jej implementację oraz umiejętności radzenia sobie z oporem pojawiającym się wobec niej.

Zajęcia poprowadzi dr  Sylwester Pietrzyk - praktyk trener, coach mentor

Wykonawca - firma TRAINING TREE.

Dwie edycje szkolenia do wyboru:

I termin: 5 - 6 lipca  2022 r.
II termin: 20-21 września 2022 r.

Rekrutacja na drugą edycję szkolenia: Sposoby skutecznego zarządzania zespołem dla liderów \ NERW PW

Data publikacji: 15.06.2022

Dział ds. Szkoleń PW zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnym, dwudniowym szkoleniu mającym na celu zapoznanie uczestników z etapami powstawania zespołów, rolami które przybierają poszczególni członkowie zespołu. Ćwiczenia realizowane w ramach warsztatów pomogą w zrozumieniu mechanizmów związanych z przepływem informacji w zespole oraz kwestią komunikacji z grupą, pokażą co w praktyce jest źródłem motywacji oraz zaznajomią uczestników z technikami motywowania do pracy oraz metodami delegowania zadań i metodami zarządzaniem zespołem (testy diagnostyczne).

Podczas warsztatów uczestnicy poznają również sposoby motywowania członków swoich zespołów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Opanują umiejętność delegowania w oparciu o sztywne i miękkie zasady delegowania. Przećwiczą prowadzenie rozmów korygujących i motywujących.

Zajęcia poprowadzi dr Magdalena Gieras - konsultant, coach, trener i menedżer.

Wykonawca - firma WIK Consulting.

Rekrutacja na szkolenie: Podstawy content marketingu na uczelni \ NERW PW

Data publikacji: 06.06.2022

Dział ds. Szkoleń PW zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnym, dwudniowym szkoleniu mającym na celu nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu content marketingu.

Zajęcia poprowadzi Pani Magdalena Białecka - trenerka biznesowego pisania, copywriterka i dziennikarka.

Wykonawca - firma TRAINING TREE.

Dwie edycje szkolenia do wyboru:

I termin: 30 czerwca - 1 lipca 2022 r.
II termin: 14 -15 lipca 2022 r.

Rekrutacja na szkolenie: Obsługa trudnego klienta\ NERW PW

Data publikacji: 23.05.2022

Dział ds. Szkoleń PW zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej a w szczególności kadrę kierowniczą dziekanatów a także osoby zaangażowane w obsługę studentów do udziału w bezpłatnym szkoleniu mającym na celu naukę skutecznego porozumiewania się w sytuacji trudnej i konfliktowej.

Zajęcia poprowadzi Pani Agnieszka Świst - Kamińska

Wykonawca - firma Szkoła Męskiego Stylu.

Rekrutacja na drugą edycję szkolenia: Myślenie wizualne - jak przekazywać treści za pomocą obrazów \ NERW PW

Data publikacji: 23.05.2022

Dział ds. Szkoleń PW zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnym szkoleniu mającym na celu przybliżenie teoretycznych i praktycznych aspektów metodyki Visual Thinking.

Zajęcia poprowadzi Pani  Edyta Madej - Trener Grupowy, Umiejętności Poznawczych, Technik Pamięciowych i Myślenia Wizualnego, Moderator Design Thinking i Trener Kreatywnego Myślenia, Graphic Recorder, sketchnoter, illustrator, wykładowca

Wykonawca - firma WIK Consulting.

Oferta szkoleń wspierających kompetencje zarządcze dla kadry kierowniczej i administracyjnej PW/ NERW PW

Data publikacji: 23.05.2022

Dział ds. Szkoleń PW serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach wspierających kompetencje zarządcze dla kadry kierowniczej i administracyjnej PW, realizowanych w ramach zadania 48 - Kompetentny Lider, projektu NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój - Współpraca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Rekrutacja na drugą edycję szkolenia: Kultura komunikacji elektronicznej i zasady poprawnej polszczyzny \ NERW PW

Data publikacji: 09.05.2022

Dział ds. Szkoleń PW zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnym szkoleniu mającym na celu podniesienie praktycznych umiejętności językowych, redakcyjnych, edytorskich związanych z komunikatywnym i efektywnym przygotowaniem dokumentów i tekstów. 

Zajęcia poprowadzi  dr Milena Hebal - Jezierska - językoznawczyni.

Wykonawca - firma WIK Consulting.

Rekrutacja na szkolenie: Zarządzanie w świecie VUCA – 4 kompetencje przyszłości świadomych menadżerów \ NERW PW

Data publikacji: 08.05.2022

Dział ds. Szkoleń PW zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnym szkoleniu mającym na celu zapoznanie ze specyfiką świata VUCA. Poznanie jak przekształcają się organizacje, zespoły i my sami w zmiennej, niepewnej, złożonej i niejednoznacznej rzeczywistości. 

Zajęcia poprowadzi Pani  Justyna Stańczyk - Tomaszewska- trener biznesu, coach ICC, moderatorka Design Thinking

Wykonawca - firma WIK Consulting.

Rekrutacja na drugą edycję szkolenia: Zagrożenia terrorystyczne - jak rozpoznać, przeciwdziałać i zachowywać się w sytuacji zagrożenia terrorystycznego na terenie uczelni \ NERW PW

Data publikacji: 08.05.2022

Dział ds. Szkoleń PW zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnym szkoleniu mającym na celu poznanie specyfiki zagrożeń terrorystycznych i zdobycie umiejętności ich rozpoznawania oraz prawidłowych zachowań i reakcji na wypadek ataku terrorystycznego.

Zajęcia poprowadzi Pan  Grzegorz Cieślak - ekspert profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej.

Wykonawca - firma WIK Consulting.

Graduacja II edycji studiów podyplomowych Akademia Menadżera dla pracowników Politechniki Warszawskiej

Data publikacji: 25.04.2022

24 kwietnia 2022 r. odbyła się uroczysta graduacja II edycji studiów podyplomowych Akademia Menadżera dla pracowników Politechniki Warszawskiej.

Oferta szkoleń ogólnouczelnianych

Data publikacji: 20.04.2022

Dział ds. Szkoleń PW zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleń organizowanych w najbliższych terminach zgodnie z poniższym harmonogramem, który zawiera również programy, informację o prowadzących szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy.

Rekrutacja na szkolenie: Kultura komunikacji elektronicznej i zasady poprawnej polszczyzny w pismach urzędowych \ NERW PW

Data publikacji: 20.04.2022

Dział ds. Szkoleń PW zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnym szkoleniu mającym na celu podniesienie praktycznych umiejętności językowych, redakcyjnych, edytorskich związanych z komunikatywnym i efektywnym przygotowaniem dokumentów i tekstów. 

Zajęcia poprowadzi  dr Milena Hebal - Jezierska - językoznawczyni.

Wykonawca - firma WIK Consulting.

Rekrutacja na szkolenie: Trening uważności - jak być tu i teraz na spotkaniach i szkoleniach online \ NERW PW

Data publikacji: 20.04.2022

Dział ds. Szkoleń PW zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnym, dwudniowym szkoleniu mającym na celu poznanie metody mindfulness, której regularna praktyka wspiera: redukcję stresu, zdolność kierowania uwagą i skupieniem, życzliwość i akceptację.

Zajęcia poprowadzi Pani  Bogumiła Pacześ - psycholożka, trenerka.

Wykonawca - firma WIK Consulting.

Dwie edycje szkolenia do wyboru:

I termin:  12 - 13 maja  2022 r.
II termin: 11 - 12 lipca 2022 r.

Rekrutacja na szkolenie: Zagrożenia terrorystyczne - jak rozpoznać, przeciwdziałać i zachowywać się w sytuacji zagrożenia terrorystycznego na terenie uczelni \ NERW PW

Data publikacji: 20.04.2022

Dział ds. Szkoleń PW zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnym szkoleniu mającym na celu poznanie specyfiki zagrożeń terrorystycznych i zdobycie umiejętności ich rozpoznawania oraz prawidłowych zachowań i reakcji na wypadek ataku terrorystycznego.

Zajęcia poprowadzi Pan  Grzegorz Cieślak - ekspert profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej.

Wykonawca - firma WIK Consulting.

Rekrutacja na szkolenie: Komunikacja menadżerska - jak chcieć ze sobą współpracować \ NERW PW

Data publikacji: 06.04.2022

Dział ds. Szkoleń PW zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnym szkoleniu, mającym na celu naukę budowania porozumienia opartego na koncepcji NVC - Nonviolent Communication (Porozumienie bez Przemocy) stworzonym  przez Marshalla B. Rosenberga. Warsztat zwiększy świadomość uczestników w aspekcie tworzenia pozytywnych relacji, budowania zaangażowania w zespole w oparciu o wzajemny szacunek i zrozumienie. Na zajęciach uczestnicy przećwiczą elementy skutecznej komunikacji w oparciu o potrzeby wszystkich zaangażowanych stron. 

Zajęcia poprowadzi Pani  Justyna Stańczyk - Tomaszewska - trener biznesu, coach ICC, moderatorka Design Thinking

Wykonawca - firma WIK Consulting.

Rekrutacja na szkolenie: Myślenie wizualne - jak przekazywać treści za pomocą obrazów \ NERW PW

Data publikacji: 31.03.2022

Dział ds. Szkoleń PW zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnym szkoleniu mającym na celu przybliżenie teoretycznych i praktycznych aspektów metodyki Visual Thinking.

Zajęcia poprowadzi Pani  Edyta Madej - Trener Grupowy, Umiejętności Poznawczych, Technik Pamięciowych i Myślenia Wizualnego, Moderator Design Thinking i Trener Kreatywnego Myślenia, Graphic Recorder, sketchnoter, illustrator, wykładowca

Wykonawca - firma WIK Consulting.

Rekrutacja na szkolenie: Sposoby skutecznego zarządzania zespołem dla liderów \ NERW PW

Data publikacji: 31.03.2022

Dział ds. Szkoleń PW zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnym, dwudniowym szkoleniu mającym na celu zapoznanie uczestników z etapami powstawania zespołów, rolami które przybierają poszczególni członkowie zespołu. Ćwiczenia realizowane w ramach warsztatów pomogą w zrozumieniu mechanizmów związanych z przepływem informacji w zespole oraz kwestią komunikacji z grupą, pokażą co w praktyce jest źródłem motywacji oraz zaznajomią uczestników z technikami motywowania do pracy oraz metodami delegowania zadań i metodami zarządzaniem zespołem (testy diagnostyczne).

Podczas warsztatów uczestnicy poznają również sposoby motywowania członków swoich zespołów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Opanują umiejętność delegowania w oparciu o sztywne i miękkie zasady delegowania. Przećwiczą prowadzenie rozmów korygujących i motywujących.

Zajęcia poprowadzi dr Magdalena Gieras - konsultant, coach, trener i menedżer.

Wykonawca - firma WIK Consulting.

Oferta szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników PW

Data publikacji: 07.03.2022

Dział ds. Szkoleń we współpracy z Inspektoratem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przygotował ofertę szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Więcej informacji

Zarządzanie dokumentacją w świetle Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA) i Instrukcji Kancelaryjnej (IK) - wolne miejsca

Data publikacji: 03.02.2022

Dział ds. Szkoleń PW uprzejmie informuje, że są jeszcze dostępne wolne miejsca na dodatkowych szkoleniach wprowadzających do systemu EZD dla pracowników punktów kancelaryjnych oraz dla kadry kierowniczej i pracowników prowadzących sprawy.

Szkolenia przeprowadzi  dr Ewa Perłakowska - doktor nauk humanistycznych, historyk-archiwista z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy archiwalnej.

Szkolenia ogólnouczelniane - Plan branżowy 2022

Data publikacji: 07.12.2021

Dział ds. Szkoleń jako Centrum Kompetencyjne w zakresie szkoleń organizowanych na poziomie ogólnouczelnianym w związku z zarządzeniem nr 85/2021 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej oraz pismem Prorektora ds. Rozwoju nr RR.261.4.2021.65 z dnia 25.11.2021r. uprzejmie prosi o wypełnienie ankiety znajdującej się w  zakładce Plan Branżowy, w której dostępna jest tematyka szkoleń realizowanych do tej pory dla całej Uczelni, jak również propozycja nowych. Ankietę powinni wypełnić kierownicy jednostek bądź pełnomocnicy ds. zamówień publicznych, jako przedstawiciele zamawiającego i jedynie te zgłoszenia będą rozpatrywane. Ankieta będzie aktywna do 14 grudnia 2021 r. do godz. 11.00.

Zarządzanie dokumentacją w świetle Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA) i Instrukcji Kancelaryjnej (IK) - szkolenia

Data publikacji: 18.11.2021

Szanowni Państwo, 

w związku z trwającym na Politechnice Warszawskiej wdrożeniem systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) i związaną z tym koniecznością modyfikacji istniejącej Instrukcji Kancelaryjnej (IK) oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA) przygotowaliśmy ofertę szkoleń, przez które przeprowadzi Państwa dr Ewa Perłakowska - doktor nauk humanistycznych, historyk-archiwista z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy archiwalnej.

Kurs języka angielskiego dla pracowników recepcji, obsługi i Straży Akademickiej.

Data publikacji: 02.11.2021

Już 8 listopada br. rusza organizowany przez Dział ds. Szkoleń, kurs z podstaw języka angielskiego dla pracowników, którzy są często tymi, z którymi zagraniczni goście Politechniki Warszawskiej mają pierwszy kontakt po przyjeździe.

Zajęcia będą realizowane przez Studium Języków Obcych.