Aktualności

Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników [NERW PW]

Data publikacji: 14.02.2020

Serdecznie zapraszamy na jednodniowe szkolenie „Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników” organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW, które poprowadzi pani Wiesława Zwierzchowska z firmy Magic Pencil.

Zmiany w podatku VAT

Data publikacji: 12.02.2020

serdecznie zapraszamy na jednodniowe szkolenie pn. „Zmiany w podatku VAT” organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW, które przeprowadzi trener - Karolina Gierszewska.

Ochrona danych osobowych - konsultacje

Data publikacji: 05.02.2020

zapraszamy pracowników PW na bezpłatne konsultacje z zakresu ochrony danych osobowych prowadzone przez Inspektora Danych Osobowych - pana Tomasza Buczka.

W trakcie spotkań zostaną omówione najważniejsze zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w Politechnice Warszawskiej.

Zarządzanie polityką szkoleniową w uczelni [NERW PW]

Data publikacji: 03.02.2020

Serdecznie zapraszamy na szkolenie składające się z dwóch jednodniowych modułów „Zarządzanie polityką szkoleniową w uczelni” organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW, które poprowadzi pani Wiesława Zwierzchowska z firmy Magic Pencil.

POL-on

Data publikacji: 30.01.2020

Informujemy, że 5 lutego, w Małej Auli PW, odbędzie się szkolenie dot. danych wprowadzanych do systemu POL-on.

Spotkanie będzie dotyczyło następujących obszarów:

  • Pracownicy,
  • Studenci i pomoc materialna,
  • Sprawozdawczość do GUS,

Sprawy pracownicze w 2020 [NERW PW]

Data publikacji: 20.01.2020

Serdecznie zapraszamy na szkolenie składające się z dwóch jednodniowych modułów „Sprawy pracownicze w 2020” organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW, które poprowadzi pan Krzysztof Stucke z firmy ADEPT.

System zadaniowego czasu pracy - NOWE TERMINY!

Data publikacji: 13.01.2020

zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zostały wyznaczone nowe terminy spotkań informacyjnych dotyczących systemu zadaniowego czasu pracy nauczycieli akademickich, na które w imieniu prof. dr hab. inż. Wojciecha Wawrzyńskiego, Prorektora ds. Ogólnych - zapraszają Biuro Spraw Osobowych i Dział ds. Szkoleń PW.

Spotkania będą prowadzone przez panią Agatę Kujawę - kierownika BSO.

Nowelizacja ustawy Pzp. Elektronizacja zamówień publicznych - DODATKOWY TERMIN!

Data publikacji: 02.01.2020

z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem na temat: „Zamówienia publiczne w praktyce z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. Elektronizacja zamówień publicznych” zorganizowaliśmy dla Państwa dodatkowy termin w dniach 6-7 lutego 2020 r., w godzinach 8:30-16:00, w  Gmachu „Pałacyk Rektorski”, ul. Koszykowa 80, sala nr 6.

Zainteresowane osoby prosimy o przysyłanie zgłoszeń do 29 stycznia (środa) na adres: szkolenia.DSK@pw.edu.pl.

Formularz zgłoszeniowy 6-7.02.2020

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych [NERW PW]

Data publikacji: 02.01.2020

Serdecznie zapraszamy na jednodniowe szkolenie „Naruszenie dyscypliny finansów publicznych” organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW, które poprowadzi pan Stanisław Sarzyński z firmy ADEPT.

Techniki pozafinansowego motywowania pracowników [NERW PW]

Data publikacji: 17.12.2019

Serdecznie zapraszamy na jednodniowe szkolenie „Techniki pozafinansowego motywowania pracowników” organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW, które poprowadzi pani Wiesława Zwierzchowska z firmy Magic Pencil.

Prowadzenie negocjacji [NERW PW]

Data publikacji: 06.11.2019

Serdecznie zapraszamy na jednodniowe szkolenie „Prowadzenie negocjacji” organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW, które poprowadzi pani Kinga Baj  z firmy WIK Consulting Wojciech Michałek

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach  5 oraz 6  grudnia 2019 r., w godzinach  8:30-15:30, w sali 5.03 w Gmachu CZIiTT, przy ulicy Rektorskiej 4 w Warszawie.

W ramach szkolenia zapewniamy przerwę kawową oraz lunch.

Zapraszamy do zapoznania się z programem.

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT [NERW PW]

Data publikacji: 30.10.2019

Serdecznie zapraszamy na jednodniowe szkolenie „Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT” organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW, które poprowadzi pani Aneta Dobczyńska 

z firmy ADEPT Sp. zo.o. Sp. k.

Ustawa 2.0 - Szkolenie dla Stowarzyszenia Forum Dziekanatów

Data publikacji: 23.10.2019

Trwają zapisy na kolejne spotkania informacyjne z ekspertami MNiSW
Konstytucja dla Nauki zaczęła obowiązywać od 1 października 2018 roku. Poszczególne przepisy wchodzą w życie stopniowo. Resort przygotował program wsparcia dla uczelni we wdrażaniu nowej ustawy.

Poniżej link do aktualnych szkoleń:
https://liderzy.nauka.gov.pl/lista#!/#!%2F

E-learning

Data publikacji: 08.10.2019

Informujemy, że  Dział ds. Szkoleń przygotował dla Państwa w ramach projektu NERW.PW szkolenia e-learningowe, które zostały umieszczone na Portalu Pracowniczym PW - dostępnym pod adresem: https://portal.sap.pw.edu.pl.

System zadaniowego czasu pracy - ODWOŁANE TERMINY!

Data publikacji: 24.09.2019

w imieniu prof. dr hab. inż. Wojciecha Wawrzyńskiego, Prorektora ds. Ogólnych, uprzejmie informujemy, że spotkania na temat systemu zadaniowego czasu pracy nauczycieli akademickich, nie odbędą się w zaplanowanych terminach: 10.10.2019 r., 15.10.2019 r. i 17.10.2019 r.

Realizacja spotkań zostaje zawieszona do czasu zatwierdzenia nowego Regulaminu Pracy Politechniki Warszawskiej. 

System zadaniowego czasu pracy

Efektywne zarządzanie czasem [NERW PW]

Data publikacji: 24.09.2019

Serdecznie zapraszamy na jednodniowe szkolenie „Efektywne zarządzanie czasem” organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW, które poprowadzi pani Wiesława Zwierzchowska  z firmy Magic Pencil.

Druga edycja szkoleń podnoszących kompetencje zarządcze dla kadry kierowniczej i administracyjnej PW [NERW PW]

Data publikacji: 23.09.2019

Dział ds. Szkoleń PW serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z obszaru dotyczącego kompetencji zarządczych, realizowanych w ramach zadania 48 - Kompetentny Lider, projektu NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój - Współpraca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)

Warsztaty dla Rzeczników Zaufania PW

Data publikacji: 11.09.2019

Dział ds. Szkoleń w porozumieniu z Uczelnianym Rzecznikiem Zaufania - Panią dr Jolantą Kowalczyk – Grzenkowicz organizuje warsztaty szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, dedykowane Rzecznikom Zaufania działającym na Politechnice Warszawskiej.

[NERW PW] Seminaria szkoleniowe na temat wdrażania ustawy 2.0

Data publikacji: 17.04.2019

Serdecznie zapraszamy na jednodniowe seminaria szkoleniowe dotyczące wdrażanie ustawy 2.0:

Moduł I: Węzłowe zagadnienia wdrażanej reformy

Moduł II: Kształcenie, studenci i szkoły doktorskie

Moduł III: Wybrane problemy praktyczne ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW, które poprowadzi dr Aleksander Jakubowski z Fundacji Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

[NERW PW] Przygotowanie kadry kierowniczej do zmiany organizacyjnej w obliczu ustawy 2.0

Data publikacji: 25.03.2019

Dział ds. Szkoleń PW serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach wyjazdowych w ramach projektu NERW PW.

W maju b.r. odbędą się dwa trzydniowe szkolenia dla kadry kierowniczej i administracyjnej Politechniki Warszawskiej z tematu „Przygotowanie kadry kierowniczej do zmiany organizacyjnej w obliczu ustawy 2.0” mające na celu podnoszenie kompetencji zarządczych.

Ochrona danych osobowych

Data publikacji: 25.03.2019

zapraszamy kierowników jednostek PW na bezpłatne konsultacje z zakresu ochrony danych osobowych, organizowane przez Dział ds. Szkoleń, a prowadzone przez Inspektora Danych Osobowych - p. Tomasza Buczka.

W trakcie spotkań, zostaną omówione najważniejsze (podstawowe) zagadnienia związane z ochroną danych osobowych  w Politechnice Warszawskiej.

[NERW PW] Szkolenie na temat autorytetu menedżera i wywierania wpływu

Data publikacji: 21.02.2019

Serdecznie zapraszamy na jednodniowe szkolenie „Autorytet menedżera i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją” organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW, które poprowadzi pan Wiktor Siegel  z firmy EXPLO Barbara Ochman Wiktor Siegel sp.j.

[NERW PW] Szkolenie na temat możliwości i zalet wykorzystywania podejścia coachingowego w zarządzaniu

Data publikacji: 21.02.2019

Serdecznie zapraszamy na jednodniowe szkolenie „Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu?” organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW, które poprowadzi pan Wiktor Siegel  z firmy EXPLO Barbara Ochman Wiktor Siegel sp.j.

[NERW PW] Szkolenie na temat realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Data publikacji: 21.02.2019

Serdecznie zapraszamy na jednodniowe szkolenie „Zasady realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW, które poprowadzi pan Marek Świć z firmy ADEPT Spółka Cywilna Ewa i Michał Kaszyńscy.

[NERW PW] Szkolenie na temat elektronizacji zamówień publicznych 2018

Data publikacji: 21.02.2019

Serdecznie zapraszamy na trzy jednodniowe warsztaty komputerowe zatytułowane „Elektronizacja zamówień publicznych 2018” organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW, które poprowadzi pan Włodzimierz Dzierżanowski z firmy ADEPT Spółka Cywilna Ewa i Michał Kaszyńscy.